پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اطلاعاتچی های بیچاره، از فرط درماندگی و استیصال و در هراس از سایهء خود، به عنوان پستچی درخانه های مردم را میزنند و بعد مانند لشکر مغول وارد خانه شده و ساکنان را به زور وادار به خروج و انتقال به زندان برای بازجویی میبرند!

اطلاعاتچی های بیچاره، از فرط درماندگی و استیصال و در هراس از سایهء خود، به عنوان پستچی درخانه های مردم را میزنند و بعد مانند لشکر مغول وارد خانه شده و ساکنان را به زور وادار به خروج و انتقال به زندان برای بازجویی میبرند!

دستگاه های اطلاعاتی پاسدارها و وزارت اطلاعات واقعا به ورشکستگی و درگِل نشستگی دچار شده و برای ابراز قدرت، زوزه های ضعف را به عنوان علائم غرش های اقتدار در میکند؟!!

 در شرایطی که مردم خودرا درسراسر شهرهای ایران آماده تظاهرات در فراخوان به تغییر درروز جمعه مینمایند، خبرگزاریهای مختلف خبر میدهند که اطلاعاتچیها از ترس و برای پیشگیری؟!!! از روز پنجشنبه دست به دستگیریهای همزمان فعالان مدنی در چندشهر کشور زده اند!!!

 خبرگزاریها از یورش همزمان اطلاعاتچیها درشهرهای مختلف و بازداشت همزمان پنج فعال مدنی در چند شهر ایران – تهران، کرمانشاه، بهبهان-  در روز پنج‌شنبه، ۱۲ بهمن، خبر میدهند.بر اساس گزارش‌ها، حداقل پنج فعال مدنی در شهرهای تهران، بهبهان و کرمانشاه بازداشت شده‌اند. دلیل بازداشت همزمان این فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران مشخص نیست  اتهام‌های بابایی، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «توهین به رهبری»، «توهین به سران»، «ارتباط با بیگانه و رسانه‌های خارج از کشور» گزارش شده بود