شنبه , ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » وزیر کشور: اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم، مردم منتظر نخواهند ماند

وزیر کشور: اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم، مردم منتظر نخواهند ماند

رحمانی فضلی وزیر کشور با نگرانی از قیام و اعتراضات سراسری مردم ایران گفت:‌ خواست تغییر از جمله تغییر نسلی، تکنولوژی و سبک زندگی از علل اصلی اتفاقات اخیر بود. اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم، مردم منتظر نخواهند ماند.
وی افزود:‌ از ۱۰سال قبل به این طرف به اندازه ۱۰۰۰(هزار) سال تغییر داریم و ما باید خودمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم. در مقابل سیل تغییر و تحول باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم و اگر به این تغییرات پاسخ مناسب ندهیم قطعاً مغلوب خواهیم شد.