چهارشنبه , ۱۷ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اخبار در تصویر » حرکت اعتراضی «دخترخیابان انقلاب» و «پسرخیابان نجات الهی» هر دو در راستای گفتن «نه بزرگ» به نقض مستمرحقوق ابتدایی شهروندان ایرانی توسط نظام حاکم است.

حرکت اعتراضی «دخترخیابان انقلاب» و «پسرخیابان نجات الهی» هر دو در راستای گفتن «نه بزرگ» به نقض مستمرحقوق ابتدایی شهروندان ایرانی توسط نظام حاکم است.

شب ۲۹ دی‌ زلزله ای – به بزرگی ۵.۲ در مقیاس ریشتر- ناحیهء ملارد کرج را در جنب تهران بزرگ لرزاند! وقتی زمین لرزید، مردم همه ازخانه ها بیرون زدند و با لباس خواب به خیابانها ریختند! ازجمله همین مردجوان که با شلوارکوتاه و زیرپیراهنی وسط سرمای سخت به حالت چمباتمه روی جعبه مخابرات در خیابان نجات اللهی نشست و سرش را میان دودستش گرفت!

اتفاقا فردای همان روز، پسر باذوق دیگری برای تجدید خاطرهء پسرِ جوان شب گذشته، با همان وضع و لباس روی همان جعبه مخابرات در خیابان نجات اللهی  نشست و عکس گرفت!

بعد ازآن دختر خیابان انقلاب روی جعبه برق ایستاد و روسری خودرا در اعتراض به حجاب اجباری سرچوب بست و عکس گرفت

بعد دختران و پسران همین رویه را بیش از پیش تکرار کردند و میکنند و خواهند کرد تا به ریش آخوندهای بی دین زورگو، ریشخند ملیح بزنند!