یکشنبه , ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هاشم خواستار: در کشور ما ایران تمام راهها به رهبر ختم شده، و رهبر ما همه کاره و دیکتاتور و در نتیجه کشور هم فقیر و مفلوک است

هاشم خواستار: در کشور ما ایران تمام راهها به رهبر ختم شده، و رهبر ما همه کاره و دیکتاتور و در نتیجه کشور هم فقیر و مفلوک است

سید هاشم خواستار نماینده معلمان ایران در مقاله که برای انتشار در اختیار شبکه جهانی «در تی وی» قرار گرفته است نوشت: در کشور ما ایران تمام راهها به رهبر ختم شده، و رهبر ما همه کاره و دیکتاتور و در نتیجه کشور هم فقیر و مفلوک است

متن کامل مقاله سید هاشم خواستار به شرح زیر است:

تمام دموکراسیهای پایدار و مداوم دنیا که ابرقدرت و یا وزنه ای در صحنه ی سیاسی دنیا شده اند، رهبر نداشته و یا رهبر هیچ کاره بوده است، بر عکس در کشور ما ایران تمام راهها به رهبر ختم و رهبر ما همه کاره و دیکتاتور و در نتیجه کشور هم فقیر و مفلوک است.
از دموکراسیهای یونان و روم باستان که تجربه ی گران بهایی برای بشریت بودند میگذریم که تداوم نداشتند.
زمین داران انگلیس از اواخرقرن سیزده ی میلادی (۱۲۷۵)برای شاه شورای مشورتی گذاشتند.
این شورا در مسیر تکامل به دو مجلس اعیان و کارگر ختم و قدرت به ملت منتقل و پادشاه یا ملکه ی همه کاره، هیچ کاره شد.
صنعت از همین دموکراسی انگلیس برخاست که جزئ پنج قدرت صنعتی دنیا است.
فرانسه در اواخر قرن هیجدهم میلادی با انقلاب، لویی شانزدهم را اعدام وقدرت به ملت منتقل که ۳۰ ماده ی حقوق بشر که سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ به ملل دنیا عرضه کرد تماما بر گرفته ازانقلابیون فرانسه سال ۱۷۸۹بوده و اکنون جزو ۵ قدرت صنعتی دنیا است.
امریکا مستعمره ی انگلیس ، در اواخر قرن ۱۸ میلادی مستقل (۱۷۸۹) و با تداوم دموکراسی، بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا شد.
آلمان به رهبری دیکتاتورهیتلر در جنگ جهانی دوم به ویرانه ای تبدیل، که بعد از جنگ با انتخاب دموکراسی و استمرار دموکراسی جزئ ۵ قدرت دائم سازمان ملل نبوده اما جزئ ۵ کشوراقتصاد برتر دنیا میباشد.
کشور ژاپن متحد آلمان در جنگ جهانی دوم و بعد از، آن همه ویرانی اتمی و غیر اتمی با تبعیت از قانون اساسی تحمیلی امریکا، جزئ ۵ کشور صنعتی دنیا میباشد.
کشور هندوستان مستعمره ی انگلیس، بعد از استقلال در سآل ۱۹۴۷با انتخاب دموکراسی به سرعت پله های ترقی را طی و میرود که بزودی یکی از قدرت های جهان شود.
پاکستان برعکس هند،  دموکراسی شکننده داشته و تا کنون حداقل ۴ کودتا بخود دیده و در ۴ جنگ که با هند داشته شکست خورده و صنعتش نیز بخاطر همین کودتا ها عقب مانده تر از هند می باشد.
با نگاهی به نقشه ی جغرافیای جهان در می یابیم که تنها کشورهایی، پیشرفت دائمی و مستمر داشته اند که دموکراسی و استمرار دموکراسی داشته اند.
مقدار پیشرفت به اندازه و مدت زمانی که دموکراسی داشته اند بر میگردد.
از خصوصیات کشورهای صنعتی و دارای دموکراسی است که خام فروش نیستند بلکه کالای صنعتی به دنیا عرضه میکنند.
حکومت دیکتاتوری شاه و شیخ در ایران که هر دو خام فروش (نفت)بوده و هستند و رژِیم شاه به نسبت کمتر از حکومت شیخ به نفت وابسته بود و این تفاوت شاید بخاطر این بود که شاه دیکتاتور، اما تحصیل کرده ی سوئیس و امریکاییها بر او نظارت داشتند و اختیاراتش زمینی بود.
اما آقای خمینی و خامنه ای دیکتاتور و تحصیل کرده ی حوزه های علمیه که نهاد و یا فردی بر آنها نظارت ندارد و دارای اختیارات زمینی و آسمانی (خدایی ) بوده و هست.
در تمام کشورهای پیشرفته و دارای دموکراسی چهار اصل رعایت میشود در حالیکه در ایران ولایی ما هیچکدام رعایت نمیشود.

الف- استقلال سه قوه ی قضائیه و مجریه و مقننه
ب- انتخابات آزاد و آزادی بیان و آزادی احزاب
ج- رعایت حقوق بشر
د- پاسخگو بودن تمام مسئولین بدون استثناء

الف و ب و ج- استقلال قوا در ایران یعنی کشک، چرا که رهبر ۶ نفر اعضای فقهای شورای نگهبان را انتخاب و این شورا تمام انتخابات را دو مرحله ای میکند.
یعنی بعد از تایید صلاحیت کاندیداها که حتما در خط رهبر باشند، آنوقت در کلیه ی انتخابات ، کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس شورا و مجلس خبرگان تایید شده را به ملت عرضه تا ملت از میان انها انتخاب کند.
این نوع انتخابات خاص حکومت های دیکتاتوری چه از نوع شاهنشاهی و یا جمهوری و یا دینی می باشد.
با این انتخابات رئیس جمهور در خط رهبر و نمایندگان مجلس نیز در خط رهبر و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری هم در خط رهبر که بعد از آقای خامنه ای، رهبری انتخاب خواهد کرد که سیاست های آقای خامنه ای را دنبال و در خط آقای خامنه ای باشد. رئیس قوه ی قضاییه هم که مستقیم توسط رهبر تعیین میشود.
مونتسکیو و جان لاک و .. از روشنفکران قرن ۱۸ میلادی ، برای دوری از دیکتاتوری، تفکیک قوا را مطر ح کردند، کشورهاییکه به آن عمل کردند، همانطور که دیدیم به سعادت رسیدند.
مردم ایران در رژیم شاه با وجود تنها یک حزب یعنی حزب رستاخیز و دیکتاتوری خدایگان شاهنشاه آریامهر سرانجام انقلاب کردند و اکنون نیز ملت با وجود دیکتاتوری ولایت مطلقه ی فقیه آقایان خمینی و خامنه ای و دارای یک حزب و آن هم حزب فقط حزب الله، انقلابی دیگر در پیش دارد.
آقای خمینی و خامنه ای از بحران هایی که بوجود آمده و یا خودشان بوجود آورده اند حتی یک بحران را نتوانتسته اند به نفع ملت حل کنند!!
۱- آیا گروگان گرفتن کارکنان سفارت امریکا که اقای خمینی از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کرد به نفع ملت ایران حل و تمام شد؟
۲- آیا عزل اولین رئیس جمهور یعنی آقای بنی صدر به نفع ملت حل و تمام شد؟

۳- آیا به گلوله بستن و اعدام تظاهر کنندگان سازمان مجاهدین خلق ایران در ۳۰ خرداد ۶۰ و بعد از آن به نفع ملت ایران حل و تمام شد؟
خیزش و قیام مردم در دی ماه ۹۶ را بعد از ۳۷ سال هنوز آقای خامنه ای کار سازمان مجاهدین خلق و … میداند.
۴- آیا دست رد به تمام میانجگیران جنگ ایران و عراق که ۸ سال طول کشید و آقای خمینی با سماجت جنگ، جنگ تا پیروزی و شعار جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم سرمیداد و سرانجام در قبول آتش بس جام زهر را نوشید به نفع ملت ایران حل و تمام شد؟
۵- آیا قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ که میگویند بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی بوده اند و از آن به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده میشود و میگویند هلوکاست ایران است، آیا به نفع ملت ایران حل و تمام شد؟
۶- آیا صدها میلیارد صرف تاسیسات هسته ای کردن و سرانجام بتون در آنها ریختن به نفع ملت ایران حل و تمام شد؟
۷- در انتخابات فرمایشی به ملت اجازه ندادن که بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند و انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مهندسی و فرد مورد نظر یعنی احمدی نژاد را از صندوق در آوردن به نفع ملت ایرا ن حل و تمام شد؟
۸- آیا لشکر کشی به سوریه و حفظ و نگهداری قصاب سوریه که با پدرش نزدیک ۵۰ سال است در سوریه جنایت میکنند به نفع ملت ایران حل و تمام شد؟

۹- آیا دخالت مستقیم و غیر مستقیم در کشورهای یمن و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و …و صرف صدها ملیارد دلار در این کشورها به نفع ملت ایران حل و تمام شد؟
۱۰- آیا انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر موقت تا برقراری رفراندوم و سپس دائمی شدن رهبری به نفع ملت حل و تمام شد؟
۱۱- آیا میلیاردها تومان بالا کشیده شده توسط موسسات مالی و اعتباری که بخاطروابستگی به حاکمان، نامی از آن ها و محاکمه ای از آن ها دیده نشده و این پولها از جیب کل ملت ایران به مال باختگان پرداخت شده به نفع ملت حل و تمام شده است؟
۱۲- و… تا…. و تمام این فسادها بخاطر نبود آزادی بیان و مطبوعات و آزادی احزاب میباشد که تقاضای این خواسته از جمهوری اسلامی را باید گفت کشک !! و در ادامه خواسته بر حق حقوق بشر می آید که همچنین خواسته ای را از نظام دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه و قوانین قرون وسطایی اش باید گفت کشک است و همانند گشتن بدنبال آب در سراب میباشد.
آقای خامنه ای با این همه اختیارات و قدرتی که دارد به احدی و یا نهادی پاسخگو نیست.
حتی یک مصاحبه ی مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی ندارد.
نتیجه اش فساد بسیار گسترده از سعید طوسی کودک آزارجنسی تا خاوری مدیرعامل بزرگترین بانک خاورمیانه و داماد آقای حداد عادل رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و باجناق آقای مجتبی خامنه ای که متهم به فساد بسیار گسترده است.
از این اختلاس هایی که رو شده اگر به هشتاد میلیون ایرانی تقسیم کنند به هر ایرانی حدودا دویست و پنجاه میلیون تومان میرسد یعنی حل مشکلات تمام ایرانی ها. این دزدان غارتگر محارب با خدا و مفسد فی الارض نبوده و اقدامی علیه امنیت ملی نکرده اند!!
اما اگر روشنفکر و نویسنده و کارگر و معلم و … اندک حق خواهی بکنند مفسدفی الارض و محارب با خدا و اقدام علیه امنیت ملی و … همه ی اتهامات را به آنها می چسبانند.

سئوال اینجا است، آیا راهی برای ملت ایران به غیر از آمدن به خیابان وجود دارد؟
بیش از بیست سال از اصلاح طلبی گذشته، کدام قسمت نظام به نفع ملت اصلاح شده تا ملت به اصلاح طلبی خوشبین باشد؟
آیا اصلاح طلبان نمیخواهند از خواب خرگوشی بیدارشوند که ملت به یقین رسیده که اصلاح طلب و اصول گرا دستشان در یک کاسه است و اصلاح طلبان می خواهند همین سیستم را بزک کرده و حفظ و نگهداری کنند؟(گنجشک را رنگ کنند و به جای قناری قالب کنند.) این قیام، قیام گرسنگان است و برعکس شورشهای خیلی از کشورها که کور میباشد بسیار هوشمند و هدفدار است.

مرگ بر دیکتاتور، ملت گدایی میکند آقا خدایی میکند، اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمامه ماجرا

آقایان و خانم های اطلاعاتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه)، آیا فکر میکنید که با دستگیری و شهادت و زندان عده ای هم وطن، دریای توده های میلیونی تمام شدنی است؟

زهی خیال باطل
که فقط با این کارها که میکنید بر تجربه ی ملت بپاخاسته افزوده می شود
باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است.

سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ازاده ی ایران