پنجشنبه , ۲۹ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » حقوق بشر » صحبتهای آخوندک رسوا حسن نوروزی – سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- درباره مرگ شهیدان قهرمان گلگون کفن ملی در قیام دیماه نودوشش در شایط بازداشت در سیاهچالها، اعترافی تلخ و رسوا کننده است!!

صحبتهای آخوندک رسوا حسن نوروزی – سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- درباره مرگ شهیدان قهرمان گلگون کفن ملی در قیام دیماه نودوشش در شایط بازداشت در سیاهچالها، اعترافی تلخ و رسوا کننده است!!

آخوندکی موسوم به حسن نوروزی – سخنگوی به اصطلاح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- درکمال بیشرمی ادعا کرد:  مرگ چند بازداشتی اعتراضات در زندان به دق کردن آنها از غصه بخاطر کارهایی که انجام داده اند مربوط میباشد. خوراندن داروی غیرمجاز چه نفعی برای مسئولان دارد؟ اینها درزندان به زشتی کار خود فکرکرده و شاید همین منجر به خودکشی آنها شده است“!!!