یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » بین المللی » ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم آب تنی به مناسبت عید غسل تعمید عیسی مسیح در حوضچه روباز در دل یخ دردریاچه سلیگر شرکت کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم آب تنی به مناسبت عید غسل تعمید عیسی مسیح در حوضچه روباز در دل یخ دردریاچه سلیگر شرکت کرد.

شرکت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم  عید غسل تعمید عیسی مسیح  دردریاچه سلیگر  .