شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آمدن ناسیدجنایتکارمحمودهاشمی شاهرودی خونریز به آلمان اسباب آبروریزی کامل نظام بی آبروی ولایت فقیه ایران شد!!

آمدن ناسیدجنایتکارمحمودهاشمی شاهرودی خونریز به آلمان اسباب آبروریزی کامل نظام بی آبروی ولایت فقیه ایران شد!!

فضاحت فرار مذبوحانه ناسیدمحمودشاهرودی از آلمان در روزنامه های آلمان انعکاس یافت و برگ جدیدی در بی حیثیتی نظام درگِل مانده ولایت فقیه رقم زد!

روز پنجشنبه زیر فشارافکارعمومی مردم در شهرهانوفردرآلمان موجب شد که ناسیدمحمودهاشمی شاهرودی باعجزولابه بسیارزیاد فِلِنگ را ببندد و عجولانه به فرودگاه هامبورگ بشتابد تاازآن جا باهواپیما از آلمان بگریزد! ای بدبخت، ای بیچاره!!! عجب شکست تاریخی برای نظام ولایت فقیه رَقَم خورد!!