شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پیام سهیل عربی از زندان اوین در مورد قیام سراسری وشهادت طلبانه ایرانیان

پیام سهیل عربی از زندان اوین در مورد قیام سراسری وشهادت طلبانه ایرانیان

سهیل عربی در تماسی تلفنی از زندان اوین پیامی را در ارتباط با قیام سراسری و شهادت طلبانه مردم ایران صادر کرد

ما براندازیم باجور نمی سازیم ما نمی بازیم بر ظلم می تازیم باید این حقیقت را پذیرفت که جمهوری اسلامی هرگز زبان مسالمت آمیز را نفهمیده است و نخواهد فهمید. نوشتیم حکم اعدام دادند، خواندیم به زنجیر کشیدند راهپیمایی سکوت کردیم، کشتند و کشتند!

در ادامه این زندانی سیاسی گفت در این زمان، قلم رادریک دست و اسلحه رادر دست دیگر میگیریم وتا سرنگونی سلطنت عمامه به سران ادامه می دهیم.