سه شنبه , ۸ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشک آور پاسداران نظام جبار در مقابل زندان اوین با هدف متفرق کردن معترضان به بازداشت های خودسرانه اخیر!

تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشک آور پاسداران نظام جبار در مقابل زندان اوین با هدف متفرق کردن معترضان به بازداشت های خودسرانه اخیر!

خرمن آتش پر لهیب قیام در مقابل زندان اوین شعله ور است!

از تهران خبرمیرسد که ماموران سرکوب وگاردضدشورش که از حضور آزادیخواهان معترض به بازداشتهای خودسرانه اخیر به استیصال مفرط دچارشده اند برای ایجادفضای ترور و ارعاب و متفرق کردن معترضان اقدام به استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل و شلیک های هوایی نموده اند. اما معترضان باایستادگی درخواست حق طلبانه خودرا مطرح میکنند:

یا زندانیان بیگناه را آزاد کنید، یا ماراهم زندانی کنید!

اخیرا ماموران سرکوبگر اطلاعات سپاه پاسداران مبادرت به دستگیرگروهی از پیروان سلسله صوفیه گنابادی نموده اد که برای عیادت یکی از هم مسلکان خودشان به بیمارستان رفته بودند.