یکشنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هاشم خواستارخطاب به مردم؛ حاکمان ایران توان و کفایت اداره کشور را ندارند، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنید

هاشم خواستارخطاب به مردم؛ حاکمان ایران توان و کفایت اداره کشور را ندارند، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنید

هاشم خواستار نماینده معلمان کشور در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با اشاره به اعتراضات گسترده مردم در برخی شهرهای ایران گفت؛ کارد به استخوان ملت قهرمان ایران رسیده است و از این فقر وفلاکت، و ظلم و ستم حاکمانی «که آنها را به خاک سیاه نشانده اند» بیزار شده اند و قیام کرده اند. من مطمئن هستم که این اعتراضات به یک دمکراسی و همان آزادی واقعی که مردم ایران از انقلاب مشروطه به دنبال آن هستند، ختم خواهد شد.

هاشم خواستار در بخشی از این مصاحبه گفت؛ ما در سال ۱۳۵۷ برای بدست آوردن آزادی و دمکراسی انقلاب کردیم، ولی چیزی با عنوان آزادی و دمکراسی عاید ما نشد، این حاکمان انقلاب مردم ایران را دزدیدند وگرنه انقلاب مردم حرکتی درست بود، و اعتراضات امروز مردم ایران در راستا و تداوم همان انقلاب مشروطه و انقلاب سال ۱۳۵۷ است و من از مردم ایران میخواهم که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنند.

نماینده معلمان ایران در ادامه خطاب به مردم ایران گفت؛ مردم قهرمان ایران این حق مسلم شماست که افرادی شایسته و لایق در راس حکومت قرار گیرند، این حاکمان کنونی کفایت و توان اداره کشور را ندارند و منشا تمامی بحرانهای بوجود آمده برای کشورهستند.

آقای خواستار در هشداری به نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج گفت، از تمامی نیروهای نظامی درخواست میکنم به جای ایستادن در برابر مردم کارد به استخوان رسیده، به صفوف اعتراضات آنها بپیوندند، این مسئولان حقوق ملت ایران را غارت کرده و به تاراج داده اند، حق مسلم مردم است که به این فساد گسترده معترض باشند، مسئولان فاسد سرانجام از ایران خواهند گریخت و این شما نیروهای نظامی هستید که با این مردم در فردای ایران، تنها خواهید ماند.