سه شنبه , ۸ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بستری شدن هاشمی شاهرودی در خارج کشور برای درمان علت اصلی عدم حضور او در مجمع تشخیص است!

بستری شدن هاشمی شاهرودی در خارج کشور برای درمان علت اصلی عدم حضور او در مجمع تشخیص است!

سفر هاشمی شاهرودی به خارج کشور برای درمان
فرزند  هاشمی شاهرودی با اشاره به تعطیلی دروس رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تکمیل دوره درمانی، از سلامتی کامل او خبر داد.

به گزارش رسا،  علا هاشمی شاهرودی فرزند   محمود هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تعطیلی دروس آ هاشمی شاهرودی، از سلامتی کامل نایب رییس خبرگان رهبری خبر داد.

وی با اشاره به نگرانی شاگردان و علاقه مندان  هاشمی شاهرودی از عدم حضور ایشان در دروس و جلسه مجمع تشخیص مصلحت افزود: الحمدلله  هاشمی شاهرودی در سلامت کامل هستند.دروس ایشان چند روزی برای تکمیل دوره درمان تعطیل خواهد بود، عدم حضور ایشان در جلسه مجمع تشخیص نیز به همین دلیل است و به زودی برنامه ها و دروس  هاشمی شاهرودی از سر گرفته خواهد شد.هاشمی شاهرودی برای تکمیل دوره درمانی سفری به خارج از کشور کردند و به زودی باز می گردند اما هیچ جای نگرانی وجود ندارد و خوشبختانه در سلامت کامل هستند و به زودی به کشور باز گشته و دروس و برنامه ها را پیگیری می کنند.