شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » حقوق بشر » تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نظام حاکم بر ایران «به‌علت نقض مستمرحقوق‌ بشر» در مجمع عمومی ملل متحد

تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نظام حاکم بر ایران «به‌علت نقض مستمرحقوق‌ بشر» در مجمع عمومی ملل متحد

شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نظام حاکم بر ایران از سوی ارگانهای ملل‌متحد به‌خاطر نقض گسترده و مستمر حقوق‌بشر و موج اعدامها در ایران، روز سه‌شنبه در اجلاس رسمی مجمع عمومی ملل‌متحد که عالیترین مرجع بین‌المللی است با اکثریت ۸۱ رأی به تصویب رسید.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل که توسط کانادا و با حمایت ۴۰ کشور دیگر ارائه و تصویب شد، «نگرانی جدی جامعه جهانی را نسبت به «آمار هشداردهنده و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام… از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان» در نقض التزامات بین‌المللی، ابراز می‌کند و حکومت ایران را «به لغو اعدامها در ملاء عام، هم در قانون و هم در عمل» فرامی‌خواند.

این قطعنامه هم‌چنین خطاب به نظام حاکم بر ایرن تأکید می‌کند که «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس» نباید «مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز» قرار گیرد و نظام ایران را فرامی‌خواند تا «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» پایبند باشد.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، نظام حاکم بر ایران را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به از بین‌بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجهند»، به پایان‌بخشیدن به «اعمال محدودیت‌های گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز» و پایان دادن به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران» و «افراد متعلق به اقلیت‌ها»، فرامی‌خواند.

قطعنامه هم‌چنین خواهان حذف تمامی انواع تبعیض و نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران ایران، پیروان مذاهب مختلف و قومیتها شده است.

قطعنامه محکومیت نظام حاکم بر ایران توسط سازمان ملل، نگرانی جدی جامعه جهانی را نسبت به محدودیت‌های شدید حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در ایران ابراز کرده و خواهان آن شده است که جمهوری اسلامی اجازه بازدید گزارشگر ویژه ملل‌متحد از ایران را بدهد.

قطعنامه در بند پایانی، بر تصمیم به استمرار بازبینی وضعیت حقوق‌بشر در ایران در اجلاس سال آینده مجمع عمومی، تأکید می‌کند.