سه شنبه , ۸ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از یک هفته اعتصاب پیروز شدند

کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از یک هفته اعتصاب پیروز شدند

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه ۲۳آذر سر انجام پس از یک هفته اعتصاب با همبستگی و مقاومت توانستند گردانندگان این شرکت را به عقب‌نشینی وادار کنند.
 سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفته تپه امروز و «پس از این‌که کارگران اعتصاب خود را به‌ صورت مشروط پایان دادند» اطلاعیه‌یی صادر کرد.
درا ین اطلاعیه آمده است: ‌کارگران هفت‌تپه به‌دنبال جلسه‌یی با مسئولان شرکت به‌طور مشروط پنجشنبه به اعتصاب خود پایان دادند. رستمی رئیس هیأت مدیره شرکت هفت‌تپه قول داد بر اساس خواست کارگران آقای
افشار را از کار برکنار کند و دستمزد شهریورماه تا ۲۵آذر و حقوق مهر ماه، تا پایان ماه آذر یعنی ۵روز دیگر نیز به کارگران پرداخت شود. هم‌چنین فرماندار به اتفاق دیگر مسئولان شهرستان شوش در جمع کارگران حاضر شدند و
قول دادند که تا پایان سال ۹۶، تمامی مطالبات و دستمزدهای کارگران همراه با پاداش و هم‌چنین دستمزد سالهای گذشته کارگران پیمانکار پرداخت خواهد شد.