یکشنبه , ۶ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیچاره صادق سارق لاری جانی معروف به “صادق دزده” دست به دامان عجوزِ عاجزی موسوم به احمدجنتی شده تا برای دفاع از زشتکاریها و فساد گسترده خود و خانواده اش زبان بگشاید و چرت و پرت ببافد!

بیچاره صادق سارق لاری جانی معروف به “صادق دزده” دست به دامان عجوزِ عاجزی موسوم به احمدجنتی شده تا برای دفاع از زشتکاریها و فساد گسترده خود و خانواده اش زبان بگشاید و چرت و پرت ببافد!

مردم از امثال آخوند جن زده احمدجنتی میپرسند که آیا هرکسی که پست و مقام انتصابی درمملکت گرفته؛ باید بتواند هرغلطی که دلش میخواهد انجام دهد و به هیچکسی پاسخگو نباشد؟!

احمدجنتی-دبیر شورای نگهبان-: وقتی فردی با ویژگیهای مهم توسط رهبری به ریاست قوه قضائیه انتخاب شده، آیا مصلحت است که کسی اورا زیر سئوال ببرد و هتک حرمت کند؟هر حرکتی که باعث شود جایگاه دستگاه قضایی کشور و مسئولان آن تضعیف شود، در حقیقت به اعتماد مردم به نظام خدشه وارد کرده.

احمد جنتی در ادامه شکرخواریهای خودش گفت: البته من قصد ورود به این قضیه ندارم و به عنوان نهی منکر این مطالب را بیان می‌کنم.

وقتی فردی با ویژگی‌های مهم توسط مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه انتخاب شده، آیا مصلحت است که کسی او را زیر سؤال ببرد و هتک حرمت کند؟

به گزارش «انتخاب»، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در جمع کارکنان این شورا گفت:قوه قضائیه نهاد مرجع رسیدگی به تظلمات مردم است، هر حرکتی که باعث شود جایگاه دستگاه قضایی کشور و مسئولان آن تضعیف شود، در حقیقت به اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کرده است و باید از چنین اقداماتی خودداری شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که قوه قضائیه نهاد مرجع رسیدگی به تظلمات مردم است، اضافه کرد هر حرکتی که باعث شود جایگاه دستگاه قضایی کشور و مسئولان آن تضعیف شود، در حقیقت به اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کرده است و باید از چنین اقداماتی خودداری شود.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی و مدیر و مدبر بودن را از ویژگی‌های رئیس قوه قضائیه برمی‌شمارد، اضافه کرد وقتی فردی با چنین ویژگی‌های مهمی توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده است، آیا مصلحت است که کسی او را با صراحت زیر سؤال ببرد و هتک حرمت کند؟

وی افزود: البته من قصد ورود به این قضیه را ندارم و به عنوان نهی منکر این مطالب را بیان می‌کنم.