شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نامه سرگشاده دکتر سید مصطفی آزمایش به دکتر علی مطهری: بهتر آن است که کاربرد اصطلاحاتی از قبیل “فرقه زنبیلیه” و امثال ذلک را به همان ضابطان قضایی واگذار کنید

نامه سرگشاده دکتر سید مصطفی آزمایش به دکتر علی مطهری: بهتر آن است که کاربرد اصطلاحاتی از قبیل “فرقه زنبیلیه” و امثال ذلک را به همان ضابطان قضایی واگذار کنید

دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول روابط عمومی انجمن پاسداشت حقوق بشر در نامه ای سرگشاده خطاب به دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس گفت: پیش از این شما بارها خواستار محاکمه علنی آقای دکترمحموداحمدی نژاد شده بودید. امری که تاکنون محقق نشده زیرا ریاست قوه قضائیه جرات تحقق چنین اقدامی را ندارد، اصرار برمحاکمه علنی فرصتی خواهد بود که بسیاری از ناگفته ها و پوشیده ها در چهارسوق بازارها درمعرض افکار عمومی قرار گیرد.

 

متن کامل نامه دکتر سید مصطفی آزمایش به دکتر علی مطهری به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورا
با سلام

غرض از تسوید سطوری که ذیلا به نظر جنابعالی میرسد تصدیع یا تضییع اوقاتتان نیست. به همین دلیل نیز بسیار مختصر تنظیم شده است.

چندسال قبل فیلمی برروی پرده های سینماها به نمایش درآمد که “پرنس پرشیا” نام داشت. در آن فیلم فردی اسم خودش را “نظام” گذاشته و “حق الناس” را به ناحق تصاحب کرده و میکوشید تا ایرانیان را در اغلال وقیودِ جور و ستم محصور و محبوس نماید، اما

مردم نیز مردانه و غیورانه دربرابر او به طغیان ومقاومت برخاسته بودند.

الحال، در ایرانِ امروز نیز چنین به نظر میرسد که افرادی هستند که “نفوس اماره” خویش را تبلور عینی”نظام” تلقی کرده وبر سر آنند تا با سوء استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند ظنّ و پندارِ وهمیِ ذهنشان را تعیّن بخشیده و نصّ و روح قانون اساسی را

یکجا به زیر پا افکنده و لگدکوب جباریت خود نمایند و هرکسی را که به خط مشی آنها کوچکترین انتقادی داشته باشد، بیدرنگ از حق مسلم آزادی محروم ساخته و از صدرتاذیل مملکت را موضوع باجگیری خود واعوانشان – که ازبیت المال حقوق میگیرند و توسط

خودشان در ارکان قوه قضائیه کاشته شده اند – قرار دهند.

آمارمسلم خبر از وجود هفده میلیون پرونده علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه قضائی میدهد که نشان از بیدادگری و باجگیری و پرونده سازی بر علیه اکثریت غالب خانواده های ایران دارد.

روزی که به گواهی مورخان حسین منصورحلاج در وسط بغداد به خطابه پرداخت، مردم از چهارگوشه مملکت برای استماع بیاناتش جمع شدند. در کیفرخواستی که قضائیه عدالت سوزِ خلافت عباسی برعلیه او تنظیم کرد بیدادپیشگان ادعا کردند که جرم او آن

است که اسراری را که مسئولان سالها در مصطبه ها و سردابه ها از منظر مردم مخفی میکردند، او درچهارسوق بازارها فریاد میزند و افشاء میکند. اما آنچه از نظر حاکمیت و دستگاه قضاء خلافت غاصب عباسی اتهام، بلکه جرم و “عیبِ نابخشودنی” به شمار

میرفت از نظر مردم “حُسن” محسوب میشد. آنان که حکم اعدام او را صادرکردند و گفتند “جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد” ، طنطنهء آوای خشم مردم را میشنیدند که میگفتند “حُسنش آن بود که اسرار هویدا میکرد”!

امروز، آقای دکترمحموداحمدی نژاد در برابر دوربین فیلمبرداری صراحتاً به افشای اشخاص و محافلی میپردازد که به نام “نظام” به استتار و اختفای فسادهای نجومیِ شخصی سرگرمند و افشاگریهای ایشان را خیانت به “نظام” و “خنجر زنی به پشت نظام”

میشمارند.

«واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انمانحن مصلحون»

اما همین افشاگریهآست که آقای دکترمحموداحمدی نژاد را اکنون مورد اقبال و توجه مردم قرار داده، چون مردم خواهان روشنگری و افشاگری هستند.

آقای دکترعلی مطهری

پیش از این شما بارها خواستار محاکمه علنی آقای دکترمحموداحمدی نژاد شده بودید. امری که تاکنون محقق نشده زیرا ریاست قوه قضائیه جرات تحقق چنین اقدامی را ندارد و برعکس برعلیه نزدیکان آقای احمدی نژاد احضاریه صادرمیکند و آنهارا به پای

میزمحاکمه یا استفسار غیرعلنی میکشاند. آقای حمید بقایی بارها اظهار داشته که از محاکمه شدن باکی ندارد، اما خواهان محاکمه علنی است. آقای صادق لاریجانی از محاکمه علنی امثال آقای حمید بقایی واهمه دارد چون از محکومیت خودش دربرابر افکار

عمومی به علت افشای فساد گسترده اش می هراسد. آقای حمید بقایی نیز مستندات افشاگرانه خود را از صندوقچه های دربستهء سرداب های نمناک بیرون کشیده و در زنبیلی سرباز به دست میگیرد و به میان شوارع و اسواق و خیابانها میرود.

افرادی در قواره رئیس قوه قضائیه و محفلِ حواریانش به دلیل بیدادگریهای ممتد و مستمر، سالهاست که از چشم ایرانیان افتاده اند. اما برعکس و در نقطه مقابل، خط مشی امروز آقای بقایی و مشایی و سایر یاران آقای دکترمحموداحمدی نژاد و خود ایشان سبب

“پوپولار” شدن آنها شده است. “پوپولار” به معنی مردمی است. نقطه مقابل آن واژه “پوپولیست” است که به معنی “مردم فریب” میباشد. خوشبختانه امروزه هموطنان ما به آن درجه از بلوغ و معرفت اجتماعی رسیده اند که فرق میان “پوپولار” و “پوپولیست” را

دریابند و ضمن اعلام بیزاری از مردم فریبان، به افشاگران فسادهای گسترده اقبال گسترده نشان دهند.

آقای دکتر علی مطهری

نقطه انتقاد به سرکار بسیار اندک است. بهتر آن است که کاربرد اصطلاحاتی از قبیل “فرقه زنبیلیه” و امثال ذلک را به همان ضابطان قضایی و خرقه پوشان و عبا به دوشان ضد مردمیِ “اداره کذایی فرق و ادیان” واگذارید و بگذرید. اصرار برمحاکمه علنی فرصتی

خواهد بود که بسیاری از ناگفته ها و پوشیده ها در چهارسوق بازارها درمعرض افکار عمومی قرار گیرد.

با احترام
دکترسیدمصطفی آزمایش
مدیر مسئول روابط عمومی انجمن پاسداشت حقوق بشر