یکشنبه , ۲ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » وقتی محسنی اژه ایی عیسی سحر خیز را گاز گرفت!

وقتی محسنی اژه ایی عیسی سحر خیز را گاز گرفت!

شاید ایران تنها کشوری باشد که ریاست دادگاه ویژه روحانیت / سخنگوی قوه قضائیه، هنگامی که در سخن گفتن کم می آورد، طرف مقابل را با قندان مورد ضرب و شتم قرار میدهد و آنگاه شانه او را گاز میگیرد.

گزارشی از گاز گرفتن سخنگوی قوه قضائیه:

چند سال قبل در دولت آقای خاتمی زمانی که محسنی اژه ای ریاست دادگاه ویژه روحانیت را برعهده داشت با آقای عیسی سحرخیز در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات جر و بحث می کنند، که نهایتاً آقای اژه ای عصبانی شده و قندان دم دستش را به سوي آقاي سحرخيز پرتاب می نماید. اين قندان به وی اصابت و آقای سحرخیز را زخمي مي سازد.

شاهدان جلسه می گویند که  اژه اي به اين كار هم اكتفا نكرد و متعاقباً از جاي خود برخواست و با قنداني ديگر در دست به طرف آقاي سحرخيز رفت و قندان را برسرش كوبيد. آقاي سحرخيز كوشيد با نگه داشتن محسنی اژه اي، مانع ضربات بعدي شود، اما آقاي اژه اي شانه چپ عيسي سحرخيز را گاز مي گيرد و پيراهنش را پاره مي كند. پس از اين جريان عيسي سحرخيز با ظاهري آشفته، ژوليده و خونين به پزشك قانوني مي رود تا آثار ضرب و جرح را ثبت كند .