چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » در ادامه جنگ لفظی عربستان و ایرن، قاسمی با تهدید ولیعهد عربستان گفت؛ بهتر است ولیعهد عربستان به سرنوشت محتوم دیکتاتورهای معروف منطقه بیاندیشد!

در ادامه جنگ لفظی عربستان و ایرن، قاسمی با تهدید ولیعهد عربستان گفت؛ بهتر است ولیعهد عربستان به سرنوشت محتوم دیکتاتورهای معروف منطقه بیاندیشد!

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به سخنان اخیر ولیعهد عربستان سعودی «که رهبر نظام حاکم بر ایران را «هیتلر جدیدی» نامیده بود که در منطقه خاورمیانه ظهور کرده‌است» گفت؛ به ایشان اکیدا توصیه می‌کنیم اینک که به‌فکر الگوبرداری از  مشی و رفتار دیکتاتورهای معروف منطقه افتاده، اندکی تامل و تفکر نموده و قدری هم به سرنوشت محتوم  آنها در سالیان اخیر بیاندیشد.