شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » بین المللی » وتوی قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت توسط روسیه

وتوی قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت توسط روسیه

شورای امنیت سازمان ملل با مخالفت روسیه نتوانست برای ادامه فعالیت کمیته تحقیق استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه قطعنامه ای تصویب کند.

بامداد جمعه در جلسه بررسی پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی در مورد بحران خاورمیانه، نمایندگان امریکا و روسیه بر سر تقدم رای گیری برای پیش نویس های پیشنهادی به اختلاف خوردند.
نماینده روسیه با اشاره به چند مورد از قوانین فرآیند رای گیری، از شورای امنیت خواست پیشنهاد روسیه در مرحله دوم، رای گیری شود. اما نیکی هیلی نماینده آمریکا هم بر اساس برخی مقررات خواستار تقدم رای گیری درباره پیشنهاد روسیه شد.
نماینده ایتالیا که رییس دوره ای شورای امنیت است، با تکرار قوانین اشاره شده توسط نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل گفت که بر اساس قوانین پیش نویس روسیه باید اول رای گیری شود.
در نتیجه اکثریت اعضای شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه سازمان ملل از طرف روسیه رای مخالف دادند. (3 رای موافق،7 رای مخالف و 5 رای ممتنع)
پس از آن، پیش نویس قطعنامه پیشنهادی چند کشور از جمله آمریکا توانست 11 رای موافق، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به دست آورد، اما به خاطر مخالفت روسیه به عنوان عضو اصلی شورای امنیت، تصویب نشد.