شنبه , ۱۸ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آشنا: کسانی که رد سپنتا نیکنام را مستند به دلایل شرعی و حقوقی می‌‌دانند، با آزمونی دشوار مواجه هستند

آشنا: کسانی که رد سپنتا نیکنام را مستند به دلایل شرعی و حقوقی می‌‌دانند، با آزمونی دشوار مواجه هستند

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در واکنش به لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد تاکید کرد کسانی که رد نیکنام را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می‌کنند اکنون با یک آزمون دشوار مواجه هستند، آنها باید موضع خود را در قبال هویت سه وجهی “جمهوری، اسلامی، ایرانی” مشخص کنند.

حسام الدین آشنا در کانال تلگرامی خود نوشت:

قضیه نیکنام حس میهنی برخی ایرانیان را به چالش کشیده است. کسانی که رد نیکنام را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می‌کنند اکنون با یک آزمون دشوار مواجه هستند، آنها باید موضع خود را در قبال هویت سه وجهی “جمهوری، اسلامی، ایرانی” مشخص کنند. مسئله در فراسوی یک استدلال حقوقی صرف، به نسبتی برمی‌گردد که ما با هویت ملی در مفهوم توصیف شده در قانون اساسی تنظیم می کنیم.

هویت ملی در زمانه ما پیوندی است که یک ملت برمبنای حقوق تصریح شده در قانون اساسی میان خود برقرار می کنند؛ قانون اساسی میثاق ملی ما برای پیوند اجتماعی میان ایرانیان است. پیوندی که پدران ما در مشروطه میان ایران خواهی خود با قانون اساسی مشروطه برقرار کردند و پیوندی که نسل ما با قانون اساسی جمهوری اسلامی برقرار کرد تا پیوندی که هر نسلی در فرایند اعمال حق تعیین سرنوشت با هر قانون اساسی مورد نظر خود برقرار خواهد کرد فرایند تکاملی هویت ملی ما را شکل می‌دهد.

نحوه بیان و استدلال برخی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارامدی حقوق شهروندی در ایران است.