جمعه , ۱۵ مهر ۱۴۰۱
صفحه اول » بین المللی » گروگان‌گیری در یک مجتمع ورزشی در شهر نانیتون انگلستان

گروگان‌گیری در یک مجتمع ورزشی در شهر نانیتون انگلستان

گروگان گیری در یک مجتمع ورزشی تفریحی برمودا پارک در شهر نانیتون انگلستان گزارش شده است.

پلیس محلی با حضور در محل و بسته راه های منتهی به این مجتمع ورزشی تفریحی از مردم خواسته تا از رفت و آمد به محل خودداری کنند.

به گزارش رسانه های محلی احتمال زیاد داده شده گروگان گیر یک مرد مسلح اسلحه شات گان باشد که با ورود به مجتمع ورزشی تفریحی عده ای را به گروگان گرفته است.