پنجشنبه , ۱۶ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » حقوق بشر » بیانیه مطبوعاتی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

بیانیه مطبوعاتی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

تذکار به رئیس جمهور حسن روحانی در مورد ضرورت ایفای وعده های انتخاباتی در قبال حقوق شهروندی

آقای دکترحسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ صحبت از شایسته سالاری در کشور میکرد و مکررا وعده میداد که اگر به کرسی ریاست جمهوری دست یابد نسبت به همه شهروندان و هموطنان ایرانی – پیرو هر عقیده و اعتقاد و کیش و آئینی که باشندء به چشم یک شهروند با حقوق مساوی خواهد نگریست و قول خواهد داد تا مسئولیتها در سراسر کشور بر اساس صلاحیتها توزیع شود و استعدادهای هموطنان نیز به طور مساوی و عادلانه و برابر در معرض رشد و نمو قرارگیرد و همه شهروندان ایرانی به صِرف ایرانی بودن از امکانات یکسان تحصیلی درمدارج و مقاطع مختلف آموزشی برخوردار خواهند بود.

پس از پیروزی در انتخابات و در سراسر ایام ریاست جمهوری دوره یازدهم، آقای دکترحسن روحانی در ایفای این تعهدات و قولهایی که بطور علنی به مردم ایران داده بود ناکام ماند و تنها عملی که بطور عینی ازجانب او و کابینه او صورت تحقق به خودگرفت تدوین جزوه ای زیرعنوان “منشورحقوق شهروندی” بود که در روزهای آخر دولت یازدهم انتشار یافت.

در اثنای مبارزه های انتخاباتی برای تصدی کرسی ریاست جمهوری دوره دوازدهم نیز مجددا آقای حسن روحانی به عنوان کاندیدای این مسند، مکررا از اهمیت منشور تدوین شده حقوق شهروندی صحبتهای انتخاباتی به میان آورد و قولهایی نیز داد. اما اکنون بازهم عموم ناظران ایرانی و بین المللی مشاهده میکنند که خبری از اجرایی شدن این وعده ها و وعیدها درکار نیست، و شهروندان ایرانی علیرغم “ایرانی بودن”، به دلیل تعلق به گستره تنوع عقیدتی و اعتقادی موجود در سراسر کشور، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند.

بیّن ترین نمونه قابل ذکر در این مورد ماجرای آقای “سپنتا نیکنام” هموطن پیرو آئین زرتشی است. اگرچه دین زرتشتی یکی از ادیان برسمیت شناخته به عنوان “اهل کتاب آسمانی” و مورد ذکر درقانون اساسی است و حتی پیروان این کیش در مجلس شورا در ایران نیز دارای کرسی نمایندگی هستند، با این حال آقای سپنتا نیکنام پس از پیروزی در مبارزات انتخاباتی برای عضویت درشورای شهر یزد، توسط فقهای شورای نگهبان از عضویت در این شورا محروم شده و حکمی نیز ناظر بر توقف عضویت ایشان توسط شورای نگهبان صادر و به خود ایشان ابلاغ شده است. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورا تصمیم شورای نگهبان در این مورد را خلاف قانون عنوان کرده، اما آقای عباسعلی کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان اظهارنظر در این مورد را فقط منحصر به فقهای شورای نگهبان شمرده است.

ایران موزائیکی از پیروان آئین ها و کیش های متنوع و مختلف است، اما نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران با تلقی های خاص خود موجب شده که عدالتخانه، تبدیل به مرکز بیدادگستری در قبال عموم هموطنان ایرانی گردد. اگرچه نظام حاکم بر ایران قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی ناظر بر قانون “جرم و مجازات” و تناسب جرم و مجازات و قوانین ناظر بر آئین دادرسی کیفری را امضاء کرده، اما هرگز درطول سالیان پس از انقلاب متعهد به اجرای آنها نبوده است.

به این ترتیب بسیاری از هموطنان ما قربانی ضدیت قوانین منبعث از فقه شیعه بوده اند. قوانین جزائی موجود در ایران امروز به هیچ نوع جوابگوی پوشش فضای امن و امان برای پیروان آئینهای متنوع موجود در ایران نیست و آزادی و آسایش و امنیت آنها را به عنوان شهروندان ایرانی تامین نمیکند، این امر مستقیماً منتهی به نقص قوانین جزائی در سایه نواقص و نقائص موجود در قانون قصاص و فقه شیعه میگردد، که قصاص و دیه و بطور کلی مجازات های جزائی را در قبال شهروندان نه بر اساس مُرعا داشتن حرمت انسانی شهروندان، بلکه براساس اعتقاد آئینی شهروندان، قابل اجرا به شمار می آورند!

در این شرایط بیداد و ستم، پیروان آئین بهائی در حالی دویستمین سالگر تولد موسس کیش خویش را گرامی میدارند که محرومیت از حق تحصیل و محکومیت به زندانهای طولانی مدت بدون ارتکاب هیچ گونه جرمی و سرکوب های بی امان در سراسر نقاط ایران در قبال آنها ادامه دارد،  و عموم مردم بخوبی آگاهند که امروز نیز مانند سی ونه سال تاریخ بعد از انقلاب ضد سلطنتی در ایران در سال ۱۳۵۷، قوای ثلاثه کشور ضامن حراست حقوق شهروندی هموطنان بهائی نیست. درطول سالیان گذشته پس از انقلاب شاهد بوده ایم که هموطنان بسیاری فقط به دلیل پیروی از آئین بهائیت در موارد متعدد قربانی ترورهای کور و ناجوانمردانه قرارگرفته اند، اما هرگز مامورانِ دوایر آگاهی و پلیس در جستجوی قاتلان و آدمکشان برنیامده، و دادگاه ها حکمی درجهت محکومیت مرتکبان جرائم در قبال پیروان جامعه بهائی صادر نکرده اند.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر – که در سالهای گذشته همواره در صدد آگاه کردن افکار عمومی و بین المللی در قبال مصائب و محرومیت هموطنان ایرانی پیرو آئین ها و ادیان متنوع بوده است– از آقای دکترحسن روحانی رئیس جمهور دوره دوازدهم میخواهد تا باوفاداری به منشور حقوق شهروندی، متعهد به ایفای قولهای داده شده خود باشد و بیش از این در برابر ظلم و بیعدالتی نسبت به هموطنان ایرانی بیتفاوتی و سکوت پیشه نکند.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

پنجشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۶

برلین- لندن- واشنگتن