شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دبیرکل سازمان ملل : مجازات اعدام کمکی به قربانیان یا ممانعت از جرم نمی‌کند

دبیرکل سازمان ملل : مجازات اعدام کمکی به قربانیان یا ممانعت از جرم نمی‌کند

گوترز گفت: «مجازات اعدام کمکی به قربانیان یا ممانعت از جرم نمی‌کند» وی افزود اکثر 193عضو سازمان ملل اعدام را انجام نمی‌دهند.

او افزود «در سال 2016 اعدامها در سراسر جهان 37درصد کاهش داشت. امروزه فقط ۴کشور مسئول 87درصد اعلام های ثبت شده می‌باشند».

گوترز هم‌چنین از کشورهایی که مجازات اعدام در آنها قانونی است خواست که بگذارند وکلا کارشان را بکنند. گوترز گفت:

«برخی دولتها اعدامها را مخفی کرده و سیستم مشروحی را برای مخفی کردن کسی که در انتظار اعدام است اعمال می‌کنند چرا؟».

«سایرین اطلاعات مربوطه به مجازات اعدام را اسرار دولتی طبقه‌بندی کرده و انتشار آنها را عمل خیانت می‌دانند».

این فقدان شفافیت نشان‌دهنده عدم احترام به حقوق‌بشر محکومین به اعدام و خانواده‌های آنها می‌باشد».