دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » فرهنگ » کشف طرح سیاه قلم از “مونا وانا” که بعداً سبب خلق “مونالیزا” در تابلوی رنگی معروف به “لبخند ژوکوند”توسط لئوناردو داوینچی ایتالیایی گردید!

کشف طرح سیاه قلم از “مونا وانا” که بعداً سبب خلق “مونالیزا” در تابلوی رنگی معروف به “لبخند ژوکوند”توسط لئوناردو داوینچی ایتالیایی گردید!

این طرح سیاه قلم که با زغال بر متن سفید پیاده شده اثر شگفت انگیز هنری لئوناردوداوینچی است از سال ۱۸۶۲ در یک مجموعه متعلق به دوران رنسانس در موزه ای به نام “کندو “به مدت یک صدوپنجاه سال در میان نقاشیهای سیاه قلم دیگر / در کاخ “شانتی یی” در فرانسه/ از نظرها پنهان مانده بود!

نام این طرح که احتمالا نام بانوئی است که مدل نقاشی و طراحی داوینچی  در کارگاه نقاشی خود او بوده است “موناوانا” میباشد. آزمایشهای اصالت شناسی صورت گرفته برروی کاغذ و زغال و اثر قلم نقاش، تردیدی بجانمیگذارد که پدیده آورنده این اثر شخص داوینچی /(۱۴۵۲-۱۵۱۹) نقاش برجسته ایتالیایی دوران رنسانس / میباشد و تاریخ اجرای آن نیز بین سالهای ۱۵۰۳ تا ۱۵۱۷   یعنی همان ایام است که داوینچی تابلو اصلی ” لبخندِ ژوکوند “را به انجام رسانده است!

لبخند ژوکوند یکی از میراثهای مهم فرهنگی بشریت است که در موزه لوور در پاریس درمعرض دید هنردوستان و سیاحان از چهارگوشه جهان است.