جمعه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » علت العلل خصومت پایان ناپذیر با آقای دکترمحمدعلی طاهری، ترس از کسادشدن بازار سیاه “برادران گمنام قاچاقچی است!

علت العلل خصومت پایان ناپذیر با آقای دکترمحمدعلی طاهری، ترس از کسادشدن بازار سیاه “برادران گمنام قاچاقچی است!

با اعلام رسمی غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه دایر بر صدور مجدد حکم اعدام برعلیه آقای دکترمحمدعلی طاهری – آنهم یکسال پس از صدور قرارقطعی منع تعقیب- صاحبان وجدان بیدار در ایران و جهان سعی در ریشه یابی علت العلل خصومت ها و دشمنی های پایان ناپذیر جریانِ فشار بسیار نیرومندِ مرموزی در داخل نهادهای تصمیمگیری قضایی با آقای دکترمحمدعلی طاهری نمودند. در این میان خبرگزاری موسوم به “فارس نیوز” با درج مقاله ای نظر فرد معممی موسوم به “حمزه شریفی دوست”را به عنوان ضابط قضایی متخصص در مکتب فرادرمانی مننتشر کردکه پاسخی قاطع و اساسی و بسیار روشنگرانه به این پرسش بلاجواب مانده درطول سالهای عداوت با آقای دکترمحمدعلی طاهری به دست میدهد. این مقاله به نقل از “فارس نیوز” در سایت عرفانستیز و تفرقه افکنی موسوم به “فرقه نیوز” نیز انتشار یافته که در ذیلِ این تحلیل بطور کامل درج شده است. اکنون به تحلیل نظریه آقای حمزه شریفی دوست -ضابط قضایی در پرونده آقای محمدعلی طاهری- میپردازیم:

 

آقای حمزه شریفی‌دوست -که خبرگزاری موسوم به “فارس نیوز”  از ایشان به عنوانِ ” یکی از کارشناس‌های عرفان‌های نوپدید” یاد مینماید-  با اشاره به اینکه امروزه در ایران تعداد زیادی از جریان‌های معنوی عمدتاً وارداتی و پاره‌ای هم بومی و داخلی هستند، به دو”جریان” به گفته ایشان “عرفانگرای درمانگر” اشاره مینماید.

*دو جریان عرفان‌های درمانگرا در کشور!

آقای حمزه شریفی دوست بر این نکته تاکید میکند که در سالهایِ گذشته “در میان عرفان‌های درمانگرا دو جریان بیشترین گسترش را داشته که اول جریان عرفان حلقه (کیهانی) است و دوم جریان انجمن‌های دوازده قدمی است.

به این ترتیب علت اصلی دشمنی با عرفان درمانگرا / بطور کلی/ و  با مکتب فرادرمانی آقای محمدعلی طاهری /بطور ویژه/  روشن میشود. ترس از کساد شدن بازار سیاه برادران گمنام قاچاقچی. طبیعی است که وقتی هر مکتبی اعم از عرفانگرا یا غیرعرفانگرا، برای ترک اعتیاد بسیار گسترده هموطنان ایرانی پا درصحنه بگذارد، بیشترین اسیب را به جیب گشاد “برادران گمنام قاچاقچی” وارد میکند.

آقای حمزه شریفی دوست دقیقاً بر همین نکته انگشت تاکید میگذارد و به صراحت میگوید: صد البته بیشترین آسیب هم مربوط به همین دو جریان (مکتب آقای طاهری و انجمن دوازده قدمی) بوده است.و بعد اضافه میکند: “عرفان حلقه یکی از چالشی‌ترین روش‌های درمان در کشور بوده است”.

امروزه کافی است نگاهی به آماررسمی ارائه شده توسط دوایر رسمی دولتی نسبت به گسترش اعتیاد در سراسر کشور، و بویژه شیوع فزاینده آن در میان اقشار آسیب پذیر و طبقات اجتماعیِ فروافتاده به بلای بیکاری و بیخانمانی و فقر و فلاکت، و محرومیت های اجتماعی و درنتیجه ناامیدی نسبت به آینده شود. بلای اعتیاد دامن زنان و دختران کارتن خواب و خیابانی را نیز گرفته و درنتیجه، زنان و دختران بیخانمان و سرگردان در خیابانها درشرایط استیصال و نیازمندی به مواد مخدر و روانگردان، در معرض تجاوز و تعرض جنسی بوده و نوزادان خیابانی روزبروز تعدادشان بیشتر و بیشتر میگردد. تقریبا روزی نیست که در این شهر و آن شهر مملکت، در وسط کوچه ها و کنار دیوارهای شهرها، نوزادانی بدون هویت و بدون پدر و مادر، تنها و بیکس رها شده توسط ماموران شهرداری جمع آوری نشوند!  مسئول امور زنان در دولت یازدهم – دکترشهین مولاوردی- طرحی برای عقیم کردن زنان و دختران معتاد خیابانی و کارتن خواب داشت تا به عنوان پیشگیری ممانعت از بارداری این قبیل زنان به عمل آید، تا اگر درحالت نشئگی مورد تجاوز قراربگیرند،  به بارداری و  نهایتاً به تولد کودکان بی سرپرست و خیابانی نیانجامد.

آری، هرصاحب وجدان بیداری بخوبی واقف است که این عفونت مهیب اعتیاد – که هرروز شاخ و برگ جدیدی می یابد و سلامت جامعه را درتمامیت خود درمعرض خطر قرار میدهد – خبر از فعالیتهای گسترده سازمان دهی شده افرادی میدهد که هیچ نهاد مسئول و قانونی نظارتی نسبت به آنها ندارد.

اکنون آقای حمزه شریفی دوست صریحاً و بدون پرده پوشی عنوان میکند که مکتب فرادرمانی آقای دکترمحمدعلی طاهری، روشی موثر و اطمینان بخش برای رفع اعتیاد است! اما اضافه میکند که بیشترین آسیب از همین مکتب ترک اعتیاد بروز میکند؟ باید از ایشان پرسید این بیشترین آسیب به چه گروهی وارد میشود؟ جز آن است که آسیب به سودجویان زراندوزی وارد میشود که با سیاه کردن سرنوشت مردم بی پناه در صدد کیسه اندوزی هستند؟

هموطنان ما  از آقای حمزه شریفی دوست میپرسند آیا آسیب به جامعه از گسترش اعتیاد ایجاد میشود یا گسترش روش ترک اعتیاد؟

آقای حمزه شریفی دوست در ادامه چنین ادعاهای ناصوابی میکند: «عرفان حلقه» فرقه‌ای است که کارش سرکیسه کردن مردم است و درمانش هم طلسم و جن‌گیری. این جریان هم‌اکنون فعالیتش ممنوع و غیرقانونی اعلام شده و پایه‌گذارش هم چندسالی است به جرم مداخلات درمانی غیر مجاز و کسب اموال نامشروع در زندان به سر می‌برد. البته بسیاری از نیروهای اصلی حلقه (فرادرمانی) در خارج از کشور از جمله امریکا و انگلیس به سر برده و شبکه‌های ضد انقلاب (؟!!!) تاکنون برنامه‌های زیادی را برای حمایت از طاهری و عرفان حلقه پخش کرده‌اند. بنابراین باید توجه داشت که اشاعه جنبش‌های معنوی-در حقیقت سازمان‌های سیاسی هستند- با مطالعه، تدبیر و پیش‌بینی به بهانه تغییر تمدنی مبتنی بر حذف دین بوده است که سردمداران نظم نوین جهانی در راستای آن، درصدد تسلط دوباره بر جهان هستند. بنابراین ترویج و تأسیس چنین فرقه‌هایی مانند عرفان حلقه در کشور ما هم با این هدف صورت پذیرفته است.

اما  در برابر این سفسطه بازیهای پوشالی آقای حمزه شریفی دوست و همقطاران ایشان، وجدان بیدار مردم جهان و جوامع بین المللی در کنار وجدان بیدار هموطنان ایرانی باصدای بلند  مطلب دیگری به این شرح و تفصیل میگوید:

صدور مکرر حکم غیر حقوقی، ضداسلامی، ضد انسانی، غیرشرعی  اعدام برای آقای دکتر محمدعلی طاهری -فردی که به قول شما پایه گذار مکتبی است که یکی از ویژگیهای آن ترک اعتیاد است-بیانگر دفاع سرسختانه صادرکنندگان این حکم از گسترش دهندگان پدیده شوم ترویج اعتیاد در میان هموطنان ایرانی است!

مقاله منتشر شده در سایت تفرقه انگیز موسوم به فرقه نیوز – از بوقهای تبلیغاتی اداره تکفیری فرق و ادیان و ارگان رسانه ای انجمن “باطل پژوهی-حق ستیزی” موسوم به مرکز حق پژوهی!! در خراسان زیرنظارت عالیه مردودانی مانند ابراهیم رئیسی – مشهور به ابرام دراکولای ناسید  غاصب تولیت آستان قدس رضوی در بلاد خودمختار خراسان زیر بیرق یکی از نوادگان هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی موسوم به احمدعَلَم الهدای حرف مفت زن- بطور کامل در زیر نقل شده است:

عرفان های نوظهور» فرقه حلقه (کیهانی): حیرت‌زا‌‌‌ترین بحران تمدن مادی/ سه شاکله اصلی معنویت‌های نوظهور/ درمان «عرفان حلقه» طلسم و جن‌گیری است

حجت‌الاسلام حمزه شریفی‌دوست معتقد است: آنچه عرفان حلقه نامش را برون‌ریزی نهاده است، نه‌تنها بیرون انداختن ارواح و کالبد ذهنی نیست که خودش درون‌ریزی یعنی وارد کردن جنیان و اوهام در زندگی و ذهن افراد و درمانش هم طلسم و جن‌گیری است.

به گزارش فرقه نیوز؛ کنار گذاشتن دین و معنویت در جوامع غربی همیشه با واکنش‌‏هایی در راستای معنویت‏‌گرایی همراه بوده است، جنبش‏‌های معنوی در طول قرن 18 تا 20 پدید آمدند. اما در دهه‌های اخیر کانون‏‌های تفکر تمدن غرب متوجه شدند که چاره‌‏ای غیر از بازگشت استرتژیک به معنویت ندارند و بدون پاسخ به نیازهای معنوی بشر مشروعیت خود را از دست خواهند داد. گردانندگان سرمایه‌دار تمدن غرب مشغول اندیشه‌ورزی برای یافتن راه‌حل‌هایی در این زمینه بودند که پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زنگ خطر دیگری را برای آنان به صدا درآورد.

 *حیرت‌زا‌‌‌ترین بحران بر پیکره تمدن مادی

حجت‌الاسلام رسول حسن‌زاده پژوهشگر پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی درباره منشاء وجود کانون‌های تفکر و مراکز آینده‌پژوهی در گفتگویی که با مجله عصر اندیشه داشته، ابراز می‌دارد: اساساً فلسفه وجود کانون‌های تفکر و مراکز آینده‌پژوهی وابسته به ابرقدرت‌ها این بوده است که بحران‌های پیش‌رو را پیش‌بینی کنند و برای برون رفت از آن‌ها راهبرد ارائه دهند. در میان همه بحران‌هایی که انسان امروز را به چالش می‌برد، شاید بحران معنویت، ریشه‌ای‌ترین و رنج‌آورترین و حیرت‌زا‌‌‌ترین بحرانی است که تازیانه‌های خود را بر پیکر تمدن مادی و معنویت‌گریز مدرن می‌نوازد.

وی با اشاره به اینکه قدرتمندان اجازه نخواهند داد که الگوهای رقیب برای پاسخ به نیاز معنوی انسان معاصر رواج پیدا کند، می‌افزاید: توفیق سردمداران تمدن غربی نسبت به مدیریت مسأله دین و معنویت را شاید بتوان در رشد روزبه روز فرقه‌های معنوی مشاهده کرد. اما انگیزه­بخش آنان برای فرقه‌سازی‌ها، دستاوردی بود که در صورت موفقیت در این مسأله نصیب آنان می شد. چرا که موفقیت در این امر نه تنها می تواند آنان را بر شورش بشریت علیه نظام ناعادلانه کنونی فائق آورد، بلکه مشروعیتی مقدس را برای نظام سلطه به همراه خواهد داشت.

با این وجود اولین گامی که اتفاق افتاد بازتعریفی از معنویت مبتنی بر ارزش‌های سرمایه‌داری بود که بر اساس آن گفتمان‌سازی و پیوند این مفهوم با ساحت‌های مختلف زندگی بشری اعم از ساحت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفت.

*معنویت‌های نوظهور مبتنی بر سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم هستند

حجت‌الاسلام حسن‌زاده با تأکید بر اینکه مفهوم معنویت توانست ساحت‌های فروریخته تمدنی غرب را بازسازی کند، به بیان چرایی ایجاد فرقه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: توسعه مفهوم معنویت علاوه بر تأیید ارزش‌های لیبرالیستی فرصت مناسبی را برای احیاء اُکالت‌ها و تفکرات پاگنیستی و رازوارزانه ایجاد کرد تا حدی که ادیان سازمان‌مند در کنار فرقه‌ها تحت چتر مفهوم معنویت مرز میان دین‌داری و بی‌دینی از بین برود. بنابراین اگر بخواهیم نیم نگاهی به شاکله جنبش‌های معنوی نوین داشته باشیم معمولاً تلفیقی میان تفکرات هزاران سال پیش شرقی و تفکر صدها سال پیش غربی است، با توجه به اینکه در این تلفیق‌ها، مبانی تمدن غرب به عنوان چارچوب اصلی اتخاذ شده و قرائت‌های نوظهور از معنویت شرقی در این چارچوب بازتولید شده است، معمولاً معنویت‌های نوظهور مبتنی بر سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم هستند و با شاخص‌های حیات دنیوی غرب تطبیق پیدا می کنند.

 

*دسته‌بندی جدید از نحله‌های انحرافی

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه شریفی‌دوست یکی از کارشناس‌های عرفان‌های نوپدید هم با اشاره به اینکه امروزه در ایران تعداد زیادی از جریان‌های معنوی عمدتاً وارداتی و پاره‌ای هم بومی و داخلی هستند، بیان می‌دارد: تاکنون اسامی مختلفی برای نامگذاری این جریان‌ها انتخاب شده است؛ در مجامع آکادمیک و مراکز پژوهشی نام‌هایی نظیر جنبش‌های دینی نوین و ادیان سکولار کاربرد دارد. در جمع‌های عمومی‌تر نام‌هایی چون عرفان‏های نوظهور، معنویت های جدید و یا نحله های انحرافی بر سر زبان‌هاست. این جریان‌ها از منظرهای مختلف قابل دسته‌بندی هستند که دسته‌بندی جدید، جهت‌گیری کلی هر گروه را در سلوک عملی روشن می‌کند. به عبارت دیگر مبنای این دسته‌بندی، رفتار و هدف رفتاری است، بنابراین معنویت‌های نوظهور از منظر رویکرد رفتاری و جهت‌گیری عملی در هفت عنوان آیین‏‌های روان شناختی، هنر‏های انرژیایی، آیین‏‌های جادومدار، آیین‏‌های جنسی، آیین‏‌های درمانی، آیین‌های رؤیامحور، آیین‏‌های ورزشی قابل دسته‌بندی هستند.

*دو جریان عرفان‌های درمانگرا در کشور!

وی با بیان اینکه در میان عرفان‌های درمانگرا دو جریان بیشترین گسترش را داشته و صد البته بیشترین آسیب هم مربوط به همین دو جریان بوده است که اول جریان عرفان حلقه (کیهانی) است و دوم جریان انجمن‌های دوازده قدمی است، می‌افزاید: عرفان حلقه یکی از چالشی‌ترین روش‌های درمان در کشور بوده است. این جریان نه عرفانش از طرف علمای حوزه تأیید شده است و نه درمانش از طرف مراکز آکادمیک. سال‌هاست که طرفداران عرفان حلقه ادعا می‌کنند روش‌ درمانی‌شان علمی است، در حالی که مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت نه متدلوژی عرفان حلقه را علمی می‌دانند و نه اثربخشی درمانش را تأیید می‌کنند. از سوی دیگر افراد فراوانی به مرور از این جریان جدا شده و با گارد اعتراض، جنبش نجات یافته‌های از حلقه را تشکیل دادند و به عنوان آسیب دیده حلقه، به جرگه شاکیان خصوصی رهبر حلقه (محمدعلی طاهری) پیوستند.

حجت‌الاسلام شریفی دوست به برخی آسیب‌هایی که متوجه اعضای این فرقه شده است، اشاره می‌کند و می گوید: این افراد از ورود موجودات عجیب و غریب به زندگی خود و آلودگی به جنیان سخن می‌گویند و مدل درمانی حلقه را جن‌گیری مدرن (با مخفی شدن پشت واژگان جدید و آکادمیک) می‌دانند. به گفته این افراد آنچه عرفان حلقه نامش را برون‌ریزی نهاده است، نه تنها بیرون انداختن ارواح و کالبد ذهنی نیست، که خودش درون‌ریزی یعنی وارد کردن جنیان و اوهام در زندگی و ذهن افراد است. کار به جایی رسید که برخی از پایه‌گذاران عرفان حلقه، از این جریان برائت جسته و آن را فرقه‌ای خطرناک خواندند.

*درمان «عرفان حلقه» طلسم و جن‌گیری است

وی ادامه می‌دهد: «عرفان حلقه» فرقه‌ای است که کارش سرکیسه کردن مردم است و درمانش هم طلسم و جن‌گیری. این جریان هم‌اکنون فعالیتش ممنوع و غیرقانونی اعلام شده و پایه‌گذارش هم چندسالی است به جرم مداخلات درمانی غیر مجاز و کسب اموال نامشروع در زندان به سر می‌برد. البته بسیاری از نیروهای اصلی حلقه در خارج از کشور از جمله امریکا و انگلیس به سر برده و شبکه‌های ضد انقلاب تاکنون برنامه‌های زیادی را برای حمایت از طاهری و عرفان حلقه پخش کرده‌اند.

بنابراین باید توجه داشت که اشاعه جنبش‌های معنوی-در حقیقت سازمان‌های سیاسی هستند- با مطالعه، تدبیر و پیش‌بینی به بهانه تغییر تمدنی مبتنی بر حذف دین بوده است که سردمداران نظم نوین جهانی در راستای آن، درصدد تسلط دوباره بر جهان هستند. بنابراین ترویج و تأسیس چنین فرقه‌هایی مانند عرفان حلقه در کشور ما هم با این هدف صورت پذیرفتهاست.

با این وجود حقیقت‌جویان جهان به خوبی می‌دانند غرب منجلاب دیگری را برای بشریت فراهم آورده است. بنابراین تنها راه مقابله با این جریان‌ها تأکید بر آموزه‌های اسلامی در سطح ملی با رویکرد پیش‌دستانه به تحقق تمدن نوین اسلامی است./فارس