شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » آقای جوادی آملی در مصاحبه رسانه ای با روزنامه موسوم به “قدس” در آغاز ماه محرم مطالب عجیبی اظهار کرد!

آقای جوادی آملی در مصاحبه رسانه ای با روزنامه موسوم به “قدس” در آغاز ماه محرم مطالب عجیبی اظهار کرد!

اهمیت ویژه روضه خوانی و عزاداری در حفظ نظام حاکم بر ایران!

آقای جوادی آملی که از فقیه های معمم ساکن قم و دارای رساله عملیه میباشد در گفت و گو با روزنامه قدس در اظهاراتِ شگفت انگیزی گفت: یادمان باشد عزاداری سیدالشهداء (ع) باید طوری برگزار شود که این نظام را حفظ کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات شگفت انگیز خود، بجای جلب توجه مخاطبان خود بر اهمیت دانش و معرفت در مدیریت صحیح اقتصاد و گردش کار نظام های مالی و اداری ممالک پیشرفته ادعا کرد: وقتی این مرثیه ها (روضه خوانی ها) و عزاداری ها (اعمالی از قبیل قمه زدن و خاک بر فرق سر ریختن و گِل به کله مالیدن و اشک مردم را به زور مداحی و روضه خوانی درآوردن) میتواند یک کشور را حفظ کند !!! چرا ما آن را با عظمت و جلال حفظ نکنیم؟!!

در جواب به این بزرگوار باید گفت اگر این قبیل مراسم زنجموره راه انداختن و روضه خوانی کردن توانست سلسله آخوندزده صفویه را حفظ کند شما هم خواهید توانست به ضرب مرثیه خوانی این نظام را حفظ کنید!! مدیریت نظام هنری بود که روضه خوان های پیروِ میرزامحمدباقر مجلسی از آن بی بهره بودند و به دلیل غرقه کردن ایران در خرافات آخرالزمانی کاررا به ننگ فروپاشی حکومت مرکزی و غلبه دادن عده ای پابرهنه بجان آمده بر پایتخت ایران – اصفهان- کرند.

آقای جوادی آملی آیا هنوز وقتش نرسیده که از دروس تاریخ عبرت اندوزی کنیم؟!