یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » خودکشی زنی جوان در گرگان

خودکشی زنی جوان در گرگان

یک خانم ۲۸ ساله، متاهل صاحب فرزند حدود ساعت  ۶ عصر جمعه ۱۰ شهریور ۹۶ درخانه‌اش در محله آلوچه باغ گرگان خود را حلق‌آویز کرد و متأسفانه جان سپرد.

اطلاعی از انگیزه او برای خودکشی در دست نیست، بسیاری از خودکشی‌ها در ایران به‌ دلیل سرکوب و خفقان از یک سو و فقر و محرومیت اقتصادی از سوی دیگر صورت می‌گیرد.

بنا‌ به آمارهای جهانی ایران آخوندزده در میان کشورهایی است که از بالاترین آمار خودکشی برخوردار است.