پنجشنبه , ۱۱ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تلخیص حکم محمد علی طاهری

تلخیص حکم محمد علی طاهری

حکم ظالمانه اعدام دکتر محمد علی طاهری به مورخ ۵ شهریور ۱۳۹۶ و با استناد به ماده ۲۸۶ به وکیل ایشان خانم زینب طاهری ابلاغ شد.

به گزارش «شبتاب نیوز» خانم زینب طاهری وکیل دکتر محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی» گفت، حکم اعدام محمدعلی طاهری به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است.

خانم طاهری در ادامه افزود؛ علیرغم این که شعبه۳۳دیوان عالی کشور یکی از مواردهای نقص دادنامه صادر شده در سال ۹۴را استناد به ماده ۲۸۶ اعلام نمود وصراحتا بیان داشت که اعمال واستناد به ماده ۲۸۶قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض صحیح نمی باشد، «زیرا که جرم انتسابی پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته ومطابق ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی، محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر التصویب صحیح نیست)، مجددا دادگاه بدون توجه به ایراد مرجع عالی قضایی به استناد قانون موخر التصویب اقدام به صدور حکم اعدام برای دکتر محمد علی طاهری نمود .

تلخیص حکم محمد علی طاهری به شرح زیر است:

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۳۳تهران آقای محمدعلی طاهری متهم است به افساد فی الارض از طریق تاسیس فرقه انحرافی تحت عنوان شبکه شعور کیهانی (عرفان حلقه)ومنحرف نمودن افکار وعقاید دهها هزار نفر از شهروندان مسلمان در شهرهای مختلف ،شایان ذکر است مشروح انحرافات محمدعلی طاهری در کتب وجزوات وفایل های صوتی وتصویری به صورت مستدل ومستند توسط ضابطین جمع آوری وجمع بندی شده ودر پرونده موجود است.
النهایه از مجموعه روایات واحادیث وقران ونظریات فقهای حاضر ومراجع عظام تقلید تحریف عقاید مردم در سطح گسترده و وسیع از مصادیق جرم افساد فی الارض می باشد و به این موضوع در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تصریح شده است، لذا نظر به گزارش های جامع وکامل ضبط ومستندات ابرازی وصورتجلسه کشف انواع جزوات انحرافی وسی دی های تبلیغاتی وکتب ضاله وفعالیت گسترده متهم در ترویج تفکرات انحرافی در سطح جامعه با ادعای واهی از قبیل درمان گری اتصال به شبکه مثبت یا روح القدوس و دامنه انحرافات وملاحظه فیلم های تدریس آموزه های انحرافی وگستردگی فعالین زیر مجموعه در سراسر کشور وتربیت مربی و مستر وصدور کارتهای مربی گری به آنان وگردشکار مبسوط در دادنامه مورد نقض مرتفع شدن ایرادات شعبه۳۳ دیوان عالی کشور تشکیل جلسات دادگاه با حضور متهم و وکلای مدافع وصول لوایح از سوی متهم و وکلای مدافع ،پخش مستندات وفیلم با حضور کارشناسان در جلسه دادگاه واعطای مهلت ۴ماهه برای تدارک دفاع وملاحظه مفاد لایحه وسایر مستندات از قبیل کتب وجزوات ومجلات وسی دی هایی که پیوست پرونده گردیده است، اعضای دادگاه مجموع عملکرد متهم را از فرقه انحرافی شعور کیهانی افساد تشخیص و مستند به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وی را به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم مینماید .