یکشنبه , ۹ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آرای بیطرف و جهرمی بازشماری شد! اما در برهمان پاشنه میچرخد!

آرای بیطرف و جهرمی بازشماری شد! اما در برهمان پاشنه میچرخد!

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازشماری آرای بیطرف و جهرمی به درخواست فراکسیون امید مجلس خبر داد و گفت که در نتیجه رای این افراد تغییری ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا، اکبر رنجبرزاده اظهار کرد: به درخواست فراکسیون امید آرای آقایان بیطرف و جهرمی را بازشماری کردیم. در بازشماری، دو نفر از اعضای فراکسیون امید مجلس و من به نمایندگی از هیئت رئیسه حضور داشتم. پیش از این آرای موافق آقای بیطرف ۱۳۳ رای و آرای مخدوش ۶ رای اعلام شده بود. در بازشماری آرای سالم از نظر ما ۱۳۱ مورد بود و ۲ مورد به آرای مخدوش اضافه شد. البته دو عضو فراکسیون امید معتقد بودند که برخی آرای مخدوش را می‌توان به عنوان موافق لحاظ کرد که براساس گفته آنها آرای موافق آقای بیطرف به ۱۳۹رای می‌رسید. اما حتی اگر آرای مخدوش را موافق لحاظ کنیم و تعداد آرای وزیر پیشنهادی نیرو به ۱۳۹ رای افزایش پیدا کند، تاثیری در نتیجه ندارد.

وی افزود: در جریان شمارش آرای وزرا یک کارمند مجلس و ۳ نماینده از سه فراکسیون سیاسی حضور داشتند که هیئت داوران شمارش آرا را تشکیل می‌دادند و وقتی آنها تشخیص دادند که برخی آرا مخدوش است باید به نظر آنها تمکین کرد؛ چراکه در برگه رای ذکر شده بود اگر موردی خط خوردگی وجود داشته باشد باید توضیح داده شود که کدام رای صحیح است و در مواردی که رای مخدوش عنوان شده توضیح داده نشده است.

رنجبرزاده همچنین گفت: ما آرای آقای جهرمی را هم بازشماری کردیم که در این بازشماری از نظر ما یکی از آرا که به عنوان مخدوش لحاظ شده بود می‌توانست رای موافق لحاظ شود که بر این اساس تعداد آرای آقای جهرمی هم با یک رای افزایش به ۱۵۳ می‌رسید. اما به هر حال تشخیص هیئت داوران در این مورد نیز مخدوش بودن آن یک رای بوده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه شک و شبهه‌ای در آرای وزرای پیشنهادی وجود ندارد، گفت که با بازشماری صورت گرفته تغییری در نتیجه رای اعتماد وزرای نیرو و ارتباطات ایجاد نشده است.