پنجشنبه , ۱۱ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » بین المللی » آدمخوارهایی که روی درختها خانه میسازند!

آدمخوارهایی که روی درختها خانه میسازند!

قبیله اسرارآمیز کورووای در جنوب شرقی پاپوآ گینه نو تا سال ۱۹۷۰ نمی‌دانستند که غیر از آن‌ها افراد دیگری نیز روی زمین وجود دارند. آن‌ها زیر سایبان هایی در ناشناخته‌ترین جنگل‌های جهان زندگی می‌کنند و با خانه درختی‌های متمایزی که دارند مشهور هستند. خانه درختی‌های آن‌ها روی چوب‌های بلند و باریکی روی جنگل قرار دارد و در اصل برای جلوگیری از حملات قبیله‌های رقیب اینطور طراحی شده که به قصد برده داری یا حتی آدمخواری آن‌ها را می‌گرفتند.

این قبیله حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد که به سنت‌های قدیمی، افسانه ها، داستان‌های عامیانه خود پایبند هستند و معتقدند اجداد مرده شان هر وقت بخواهند می‌توانند به زمین برگردند. گفته می‌شود برخی طوایف از غربی‌ها می‌ترسند و هرگز آن‌ها را ندیده اند و غریبه‌ها را ارواح شیطانی می‌نامند. اولین تماس مستند با دنیای غرب زمانی بود که گروهی از دانشمندان اعضای یکی از خانواده‌ها را در سال ۱۹۷۴ دیدند. در سال ۲۰۰۶ راهنمای تور و خبرنگار، پل رافائل کارکنان تلویزیون استرالیا را برای دیدار با قبیله هدایت کرد. در آن زمان مردی به آن‌ها گفته بود که قبیله بردارزاده شش ساله او را متهم به جادوگری کرده و قصد دارند او را بخورند. این قبیله جزء معدود قبیله هایی هستند که گوشت انسان را می‌خورند. بیشتر آن‌ها هنوز با آگاهی بسیار کمی از دنیای بیرون زندگی می‌کنند و اغلب با هم اختلاف نظر دارند. برخی از آن‌ها جادوگران مرد را می‌کشند و می‌خورند و آن را خاخوآ می‌نامند.

قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند
قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند
قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند
قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند
قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند
قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند
 قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند

قبیله‌ای که در در خانه‌های درختی بالای جنگل زندگی می‌کنند