جمعه , ۷ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مگر ربیعی و صالحی امیری از نهادهای امنیتی نیامده اند؟

مگر ربیعی و صالحی امیری از نهادهای امنیتی نیامده اند؟

عطریانفر -عنصر اطلاعاتی و بازجوی ارشد گروهک فرقان و سردبیر اسبق روزنامه همشهری- معتقد است مساله “شنود کاری”!! آذری جهرمی مهم نیست و درعین حال مامور اطلاعاتی بودن هم دلیلی بر عدم تناسب با کرسی وزارت ندارد!

مگر ربیعی و صالحی امیری از نهادهای امنیتی نیامده اند؟

عطریانفر به وزیر پیشنهادی ارتباطات اشاره کرد و گفت: در مورد وزارت ارتباطات هم محمود واعظی عملکرد موفقی داشته است. کشور هر چقدر بیشتر به سمت توسعه و رشد و تعالی حرکت می کند باید نهادهای اجرایی دولتی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود. نقش دولت هم در این ارتباط بیشتر سیاست گذاری و راهبردی است. وزارت ارتباطات از جمله وزارتخانه هایی است که افق و چشم انداز آینده آن تصدیگری حداقلی دولت است. سردبیر اسبق روزنامه همشهری ادامه داد: ما در این وزارتخانه شاهد بیشترین حد واگذاری به بخش خصوصی و کمترین حد تصدی گری دولت هستیم. آقای رییس جمهور با توجه به شناختی که مستقیم از آقای جهرمی به عنوان معاون وزیر داشته یا به توصیه آقای واعظی ایشان را برای این سمت معرفی کرده است. ایشان هم احتمالا در حوزه معاونت وزارتخانه درخشیده است. اما همه حساسیتی که روی ایشان است به سابقه فعالیتش در وزارت اطلاعات برمی گردد. وی گفت: اما چه عیبی دارد که شخصی از دستگاه اطلاعاتی به حوزه دیگری بیاید؟ مگر در مورد علی ربیعی و سید رضا صالحی امیری این اتفاق نیفتاد؟ هر دو سابقه کار در وزارت اطلاعات را دارند. موضوع شنود هم که مطرح شده است بیشتر از باب تخریب ایشان است. البته برطبق قانون اساسی هیچ دستگاه یا مقامی اجازه شنود ارتباطات دیگری را مگر با اجازه قاضی ندارد. اما این جنبه هایی که به جهرمی نسبت داده می شود، خیلی قابل قبول نیست و باید اجازه داد دولت دوازدهم رأی کامل بیاورد. نکته مهم این است که روحانی یک دوره تجربه رئیس جمهوری را دارد و در دور دوم می خواهد یکپارچگی و انسجام بیشتری در دولتش داشته باشد. /ایرنا