جمعه , ۱۵ مهر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حال دكتر مهدي خزعلي وخيم اعلام شده است !

حال دكتر مهدي خزعلي وخيم اعلام شده است !

به گزارشهای  واصله از اوين دكتر مهدي خزعلي بدليل اعتصاب خشك و ننوشيدن آب و مايعات به سرعت خون غليظ شده وحجم آن به شدت كاهش يافته است اين امر باعث اقت شديد فشار خون شده كه منجر به تشنج و بيهوشي گرديده است ،در چنين شرايطي ميبايست ايشان را سريعا به بيمارستان انتقال داده وتحت نظارت پزشگي قرار گيرد و عمليات احياء و نظارت دقيق پزشكي لازم و حياتي است چرا كه كمي اهمال و تساهل باعث به كما رفتن و در نهايت مرگ ميگردد و قاتل كسي نيست جز دادستان و شخص اول قوه قضاييه.