سه شنبه , ۱۶ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » حقوق بشر » گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا از تداوم نقض آزادی های مذهبی در ایران در سال ۲۰۱۶

گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا از تداوم نقض آزادی های مذهبی در ایران در سال ۲۰۱۶

 انعکاس بین المللی فضاحت دخالتهای قانون شکنانه ضابطان «قرارگاه ضد مردمی ثارالله سپاه پاسداران» در روند صدور حکم قضائی در پرونده دکتر محمد علی طاهری، و بازتاب آن درگزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا 

گزارش درباره ایران در سال ۲۰۱۶

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا  به وضعیت آقای دکتر محمدعلی طاهری و ادامه نگه داشتن ایشان در سیاهچالهای قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران پرداخته  و آن را محکوم کرده و نمونه ای از بیدادگری در سیستم قضایی ورشکسته نظام حاکم بر ایران معرفی کرده است.

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا همچنین به معرکه گردانی سیستماتیک عمامه به سرها و خطبای جمعه بازار علیه پیروان مکتب درویشی اشاره دارد.  مضاف بر این وزارت خارجه آمریکا  به تداوم فشار و بازداشت های خودسرانه، سرکوب حقوق مذهبی و تبعض علیه اهل سنت به ویژه در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان اشاره کرده و در عین حال  با استناد به “آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران” متذکر شده که  در پایان سال ۲۰۱۶ حداقل ۱۱۵ سنی، ۸۰ بهایی، ۲۶ نفر  نوکیش مسیحی، ۱۸ درویش و ۱۰ یارسانی فقط بدلیل پیروی از مکتب اعتقادی ویژه خود، مسلوب الحریت شده و سر از حبس در سیاهچالهای مملکت درآورده اند.