یکشنبه , ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » با ابقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی در آرام کردن او دارند

با ابقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی در آرام کردن او دارند

امروز رهبر نظام حاکم بر ایران با حکمی محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران را نیز در این مجمع ابقا کرد.

بنا بر گزارشاتی محمود احمدی نژاد دستی پر از اطلاعات و  اخبار، و سینه ای پر از کینه نسبت به «افسران اتاق خالی از فکر قرارگاه پدافندی جنگ نرم» وابسته به «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» دارد، و همین امر باعث شده که رهبر نظام همه تلاش خود را بکار بندد تا با ابقای آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، او  و محفل ناراضیان خشمگین   وابسته به او را آرام کند.