چهارشنبه , ۳ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » جوانان در زندان و گورستان، و جباران در مسند قدرت!

جوانان در زندان و گورستان، و جباران در مسند قدرت!

ابقاء سارقان سابقه دار دین ستیز امثال “صادق سارق لاری جانی” در مناصب خود از یک طرف، و چینش قاتلان و غاصبان امثال “ابرام دراکولای ناسید” در مناصب جدید -مثلا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام!، یا مهره های سوخته و بدنامی امثال “علی اکبر ولایتی” و “فرهاد رهبر” در دانشگاه غصبی آزاد_ بیش از پیش، حاکمیت ولایت فقیه بر فاصله گرفتن از اراده مردم ایران اصرار می ورزد!

وقتی به آراء عمومی مراجعه میشود دست خداوند از دل “الناس” پرده از چهرهء “ستمگران برمردم” و “ظالمین علی انفسهم” – بیت المال خواران و چپاول کنندگان حق الناس-  بر میدارد و آنها را یکجا روانهء مزبلهء تاریخ میکند.

اما در برابر این ظهور مشیت و اراده الهی از مجرای خواستهای بیان شده مردم، دوباره دستی درپوشش دستکشی قیروار از پردهء سیاهِ مهندسیهایِ معکوس و از پیش شکست خورده بیرون می آید، و همه مردودان ارادهء مردم را یکایک از مَزابل بیرون میکشد و برمَناصب مینشاند…

مردم گرایان را در حبس و حصر وشکنج و رنج ابقاء میکند و دزدان حرام لقمه را به میل خود در هرگوشه که میخواهد درمناصب میکارد! میکوشد برگهای زردشده و خزان خورده را با اِعمالِ جبر و ایجاد رُعب، رنگ کرده به عنوان برگ سبز، آذین کویرهای دست ساز خودش بنماید!!! و بر این دین ستیزی آشکار اسم بی مُسمّای “مردمسالاری دینی”!!! بگذارد، تا اسباب مضحکه عام و خاص گردد!

وما انزلنا علی قومه من بعده جندمن السماء و ماکنا منزلین. ان کانت الاصیحة واحدة فاذاهم خامدون. یاحسرة علی العباد مایاتیهم آیة من آیات ربهم الاکانوا عنها معرضین!