جمعه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » جمعی از وکلای دادگستری در اولین روز پس از تحلیف: بهاین ظلم آشکار پایان داده شود

جمعی از وکلای دادگستری در اولین روز پس از تحلیف: بهاین ظلم آشکار پایان داده شود

در اولین روز پس از تحلیف در نخستین روز شروع ریاست جمهوری جمعی از وکلای دادگستری با ثبت درخواست رسمی از ریاست شورای عالی امنیت ملی که طبق قانون رییس جمهور می باشد درخواست رفع حصر از عالیجنابان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بانو زهرا رهنورد را درخواست داشتند.

در این مرقومه مستدل به قوانین کشور بیان شده است:

ما، جمعی از وکلای دادگستری ایران با لحاظ نمودن اصل پنجاه و ششم قانون اساسی و باور به حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم و دولت بیان می دارد و با عمل نمودن به وظیفه ذاتی خود درخصوص دفاع از حق در برابر قدرت و با شناخت از مسوولیت های اجتماعی خویش از آن شورای محترم می خواهیم که به خواسته تاریخی ملت بزرگ ایران درباره حکومت قانون توجه نموده و مصوبه غیرقانونی که منجر به حصر غیرقانونی هم میهنان شده است را به قید فوریت ملغی نماید تا قانون خواهی بر مسیر درست خود استوار گردد و خودکامگی ستیزی که اصل سوم قانون اساسی آن را از جمله وظایف مهم دولت دانسته برقرار شود.

بنا بر سوابق، وکلا در دفاع از محکومین جنبش سبز دچار محکومیت های مختلف به جرم انجام رسالت وکالتی گردیده و تا به امروز نیز در کنار محصورین برای دفاع از شرافت جوانان وطن در محبس به سر می برند و عده دیگری از ایشان به سبب فعالیتهای مطبوعاتی علیه پدیده غیر قانونی حصر مواجه با عدم تایید صلاحیت برای شرکت در انتخابات مختلف گردیدند اما با وجود تحمیل هزینه فراوان، مصرانه بر تکلیف قانونی خود در صیانت از حقوق ملت پافشاری نموده اند.

شایان ذکر است طبق اصل ۳۵ قانون اساسی وکلا پاسدار صیانت از حقوق شهروندی ملت ایران می باشند و به همین سبب در نخستین روز آغاز ریاست جمهوری جدید، از مقامات عالی مسئول کشور و علی الخصوص ریاست مرجع شورای عالی امنیت ملی یعنی شخص رئیس جمهور؛ پایبندی به قانون و رفع پدیده غیر قانونی و نامشروع حصر را خواستار گردیدند.

همچنین وکلای دادگستری با حضور در بیمارستان محل بستری مهدی کروبی با ملاقات خانواده ایشان بر لزوم رفع حصر تاکید کردند.

اسامی وکلاء:
آرش کیخسروی- نسرين ستوده- سعيد دهقان- فرخ فروزان كرماني- عليرضا مافى- مريم قزوينى- صنم صباغى- حسين صيادي نژاد- حسن كيا- امير رييسيان- محمد شيوايي- دل آرام نيكدل- پيام درفشان.