دبی-العربیه.نت، فارسی/ مقتدی صدر رهبر “جریان صدری” برای اعتراض به قانون انتخابات شوراهای استانی و کمیسیون انتخابات فراخوان داد.

قرار است این تظاهرات فردا جمعه در میدان التحریر در وسط بغداد و نیز در سراسر عراق برگزار شود. وی هشدار داد که این تظاهرات نباید از سطح مطلوب پایین‌تر باشد.

مقتدا صدر در ماه فوریه سال جاری نیز ضمن فراخوان دادن به انجام تظاهرات، خواهان تغییر کمیسیون انتخابات، اعضا و قوانین آن شده بود.

کمیته مرکزی نظارت بر اعتراضات که صدر آن را رهبری می‌کند در بیانیه‌ای کمیسیون انتخابات در عراق را متهم به بغرنج‌تر کردن اوضاع در این کشور کرد.