دوشنبه , ۲۷ دی ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » استفاده ابزاری از حدیث سلسه الذهب توسط غاصب مسند امامت جمعه در مشهد

استفاده ابزاری از حدیث سلسه الذهب توسط غاصب مسند امامت جمعه در مشهد

احمد علم الهدی، بازمانده نسل هارون الرشید دوباره پا را از گلیم خود فراتر نهاد و با فرافکنی و سو استفاده از حدیث «سلسله‌الذهب»  سعی در مشروعیت بخشیدن به افکار پریشان و شرک آلود خود کرد.

 

بازمانده نسل هارون الرشید خلیفه جائر عباسی غاصب مسند امامت جمعه در مشهد گفت: دنیای استکبار امروز  فکر کرده می‌تواند با توطئه‌ و شگرد سیاسی در داخل کشور و تشکل‌های داخل کشور اساس نظام ما را براندازی کند.

وی ادامه داد: این توطئه استکبار آمریکایی در زمان حال، مانند توطئه استکباری مامون در زمان امام رضا (ع) بوده و لذا بهترین روش سیاسی در موقعیت امروز را ما باید از سیره سیاسی امام رضا یاد بگیریم.

علم الهدی بیان کرد: یکی از روش‌های سیاسی این امام متصل کردن مبانی سیاست به مبانی دینی و مقابله با سکولاریسم بود.

وی افزود: امروز برخی سعی می‌کنند سیاست را از دین جدا کنند و برخی جریان‌ها وجود دارد که در عرصه‌های سیاست و رقابت سیاسی دروغ می‌گویند انواع گناهان کبیره رو انجام می‌دهند و بعد که به آن‌ها معترض می‌شوی چرا این کارها را کردی می‌گوید فضای انتخاباتی و رقابت سیاسی است.

علم الهدی با بیان اینکه این افراد خیال می‌کنند فضای انتخاباتی سیاسی همه محرمات را حلال کرده است گفت: امروز مشکل با یک عده انسان‌هایی است که از یک طرف خود را مسلمان و متدین می‌دانند و از طرف دیگر در عرصه‌های سیاسی مبانی سیاست را از مبانی دین جدا می‌کنند.

وی ادامه داد: امام رضا (ع) به عکس سعی داشتند در مقابل یک عده مبانی سیاست را به مبانی دین وصل کنند.

بازمانده نسل هارون الرشید در مشهد با استفاده ابزاری و تفسیر به رای از حدیث سلسله‌الذهب گفت: در این حدیث مبانی سیاست به مبانی دینی وصل شد.

وی ادامه داد: امام حاکم ناظر، امامی است که قدرت را به دست بگیرد و مدیریت جامعه در کف با کفایت او باشد، امامی که بر مبنای اصول امامت جامعه را اداره کند و در برابر بینش مردم سرنوشت مردم دست امام باشد.

علم الهدی بیان کرد: مشروعیت سیاسی منهای مشروعیت دینی طاغوت است و اگر یک عنصری در جریان حاکمیت و مدیریت اجتماعی با انتخابات، مشروعیت سیاسی پیدا کرد اما مشروعیت دینی نداشت، طاغوت است و پذیرش این حکومت کفر است.

وی با اشاره به مراسم ‌تنفیذ ریاست جمهوری در روز گذشته گفت: مقام معظم ‌رهبری حکمی که به رئیس جمهور دادند فرمودند من شما را به ریاست جمهوری “منصوب” می‌کنم و نصب ولی امر و امامت، حاکمیت را از طاغوت بودن خارج می‌کند.

علم الهدی گفت: مشروعیت دینی در کنار مشروعیت سیاسی  باعث می‌شود عنصری که دارای مشروعیت دینی است، طاغوت نباشد، آن‌چیزی که به خدا و مقام امامت و ولایت مربوط است، انتصاب است به همین دلیل رهبر معظم انقلاب از واژه منصوب استفاده کردند. غیر از این مدیریت و حاکمیت، طاغوتی است و تنها چیزی که یک حاکم را در جامعه دینی حاکم مشروع قرار می‌دهد نصب ولی امر است.