یکشنبه , ۹ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هشداری در قبال جنب و جوش اخیر محمد علی ابطحی، معاون اول رئیس جمهور اصلاحات

هشداری در قبال جنب و جوش اخیر محمد علی ابطحی، معاون اول رئیس جمهور اصلاحات

جنب و جوش ناگهانی اخیر محمد علی ابطحی محل تأمل دارد، بخصوص اگر همصدا با قیل و قال بازجویان سابق خودش باشد!

اخیرا اینجا و آنجا سخنانی از محمد علی ابطحی نقل شده که کاملا بودار و آکنده از تحریف تاریخ است.

این چنین مواضعی از سوی ایشان قطعا لطمات جدی به جبهه اصلاحات و شخص آقای سید محمد خاتمی وارد می کند، و فقط اسباب خوشحالی افراط گرایان تندرو و قانون شکن میگردد.

امید است که آقای خاتمی چنین مواردی را با دقت مورد بررسی قرار دهد.