سه شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دادستان تهران از تنظیم کیفرخواست 30 صفحه ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد.

دادستان تهران از تنظیم کیفرخواست 30 صفحه ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد.

 

جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت:کیفرخواست 30 صفحه ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی صادر شده است و پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

دادستان تهران در مورد بازداشت برخی متهمان مرتبط با جریان های سیاسی اظهار داشت: وقتی این گونه متهمان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، با دو واکنش مواجه می‌شویم اول مظلوم‌نمایی و ادعای این که کاری نکرده‌اند و سپس ادعای این که اقدامات دادستانی یا مراجع قضایی رنگ و بوی سیاسی دارد.

دولت آبادی افزود: اگر دادستانی کسی را تعقیب قضایی می‌کند، حتماً دلایلی وجود دارد، کسی به زندان برود و پس از آزادی به قاضی پرونده و مسوولان قضایی و دستگاه قضا توهین نماید، جرم محسوب می‌شود

جعفری دولت‌آبادی گفت: اگر دادستانی در قبال ادعاها و رجزخوانی برخی متهمان خویشتن‌داری می‌کند، بدان جهت است که می‌خواهد از مسیر قانون خارج نشود.

میزان