ثامر السبهان در استقبال از مقتدی صدر در جده

در بیانیه‌ای که دفتر صدر در این باره صادر کرد، آمده است: «هنگامی که گشایشی مثبت در روابط سعودی-عراقی دیدیم، خشنود شدیم. امیدواریم آغازی باشد برای پایان فرقه‌گرایی در منطقه عربی و اسلامی».

شایان ذکر است که آخرین سفر مقتدی صدر به سعودی، به سال 2006 باز می‌گردد.