پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزارش کامل فساد مالی گسترده و سازمان یافته در مدیریت بانک مرکزی ایران و موسسه اعتباری کاسپین

گزارش کامل فساد مالی گسترده و سازمان یافته در مدیریت بانک مرکزی ایران و موسسه اعتباری کاسپین

به گزارش منابع خبری شبکه جهانی «در تی وی»،  دکتر ولی الله سيف ریيس بانک مرکزی و تعدادی ازمقامات بانک مرکزی در ارتباط با بحران بوجود آمده ناشی «از فساد مالی گسترده و سازمان یافته در بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین»، اطلاعات کذب و خلاف واقع و مشاوره های گمراه کننده به ریيس قوه قضایيه، مراجع قضایی و رئیس جمهور ارائه می کنند.

به همین دلیل شبکه جهانی «در تی وی» وظیفه خود دانست تا گزارش کامل ۳۹۰ صفحه ای را که از منابع  خبری خود دریافت کرده، به منظور روشنگری و افشاء سوء مدیریت و فساد مالی گسترده و سازمان یافته در مدیریت بانک مرکزی ایران و موسسه اعتباری کاسپین منتشر نماید.

 

هدف ازاین گزارش ارائه مدارك، دلایل، شواهد و قرائن متقن برای نشان دادن “وجود سوء مدیریت و فسادمالی گسترده و سازمان یافته” درمدیریت بانک مرکزی و همچنین در مدیریت موسسه اعتباری کاسپین در رابطه با بحران مالی بوجود، برای سپرده گذاران شرکت تعاونی «اعتبار فرشتگان»، یکی از اجزاء تشکیل دهنده موسسه اعتباری مجاز کاسپین(شرکت اعتباری آرمان ایرانیان) میباشد.

برای رسیدن به درك صحیح و کامل از موضوع مورد گزارش، مطالعه دقیق تمام سطرهای کلیه صفحات این گزارش به مثابه حلقه های متوالی یک زنجیر ضروری است.

شایان ذکر است که چارچوب این گزارش شامل سه بخش است:

الف) متن گزارش

ب) پیوست ها

ج) ضمیمه ها

Part 1 افشاگری گزارش کامل+ پیوستها+ درتی وی ضمیمه ها

Part 2 افشاگری گزارش کامل+ پیوستها+ درتی وی ضمیمه ها

Part3 افشاگری گزارش کامل+ پیوستها+ درتی وی ضمیمه ها

Part 4 افشاگری گزارش کامل+ پیوستها+ درتی وی ضمیمه ها

دانلود این فایل بصورت کامل