یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آلمانی ها خواستار قطع هرگونه کمک مالی به انجمن اسلامی شیعیان آلمان و موسسه المصطفی در برلین شده است.

آلمانی ها خواستار قطع هرگونه کمک مالی به انجمن اسلامی شیعیان آلمان و موسسه المصطفی در برلین شده است.

اعضاء جنبش“بمب را متوقف کنید” در آلمان از وزیر امور خانواده این کشور خواستار قطع هرگونه کمک مالی به انجمن اسلامی شیعیان آلمان و موسسه المصطفی در برلین متعلق به « جامعه المصطفی در قم» شده است.

اعضاء و هواداران جنبش «بمب را متوقف کنید» در نامه ای سرگشاده به وزیر امور خانواده آلمان، خواستار قطع حمایت مالی از انجمن اسلامی شیعیان و موسسه المصطفی در آلمان متعلق به «جامعه المصطفی در قم» شده است.

این جنبش گفته است موسسه المصطفی با نظام حاکم بر ایران و «جامعه المصطفی در قم» در ارتباط است.

“Stop the Bomb” یا “بمب را متوقف کنید” یک گروه فراحزبی است که بسیاری از چهره های حوزه فرهنگ و هنر در آن عضویت دارند. هدف از تشکیل این گروه، مخالفت با فعالیتهای بنیادگرایانه نظام حاکم بر ایران در آلمان است.

اعضاء جنبش“بمب را متوقف کنید” بارها هشدار داده اند  که موسسه المصطفی در برلین با هدف تربیت کادر برای ماموریت های بین المللی از سوی نظام حاکم بر ایران ایجاد شده است.

این گروه نامه ای سرگشاده خطاب به کاتارینا بارلی، وزیر امور خانواده آلمان نوشته و در آن خواستار قطع هرگونه کمک مالی به انجمن اسلامی شیعیان آلمان و موسسه المصطفی در برلین متعلق به «جامعه المصطفی در قم» شده است.

موضوع به جلسه ای بر می گردد که جامعه اسلامی شیعیان آلمان قرار است آخر هفته جاری در برلین برگزار کند؛ جلسه ای که موسسه المصطفی در برلین و در حقیقت «جامعه المصطفی در قم» سازماندهی کرده است.