شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اعدام پنج زندانی در نوشهر، ارومیه و مهاباد و بابل

اعدام پنج زندانی در نوشهر، ارومیه و مهاباد و بابل

صبح روز چهارشنبهچهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶، پنج زندانی در شهرهای نوشهر، ارومیه، مهاباد و بابل بدار آویخته شدند.

در بابل یک زن ۲۵ساله‌ در زندان مرکزی، در نوشهر یک زندانی ۳۰ساله، به نام علیرضا رضاپوراین شهر، دو زندانی به نامهای داود ایلاتی و فرهنگ موسی‌زاده در زندان مرکزی ارومیه و یک زندانی به نام فتاح امینی در زندان مهاباد توسط مأموران زندان اعدام شدند.