جمعه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
صفحه اول » فرهنگ » اگر قرار باشد مهندسان یک به اصطلاح “تمدن اسلامی” آخوندهای فارغ التحصیل و مدرسان “پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق” باشند، چه “آش کشکی” در دیگ تخیلات پخته خواهد شد؟!

اگر قرار باشد مهندسان یک به اصطلاح “تمدن اسلامی” آخوندهای فارغ التحصیل و مدرسان “پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق” باشند، چه “آش کشکی” در دیگ تخیلات پخته خواهد شد؟!

جامعه پر از فساد ایران امروز، و در غلطیده در شکاف عظیم طبقاتی و تضادها ویژه آن، لعبتی نیست که بتوان از چشم نامحرمان پنهانش ساخت! نظامی که پستهای مدیریتی آن از صدر تا ذیل قلمرو طِلقِ مفسدان اقتصادی است و نمونه ای از یک سیستم اجتماعی منحط و کاملا ضد ارزشهای قرآنی میباشد!

چنین سیستمی الگوی بارزی از یک جامعه ضدارزشی و کاملا ضد اسلامی به شمار میرود که  یادآور امپراطوریِ دستاوردهایِ تمدن بر باد دِهِ “ژوزف استالین گرجی” است. همان نظام خشن و مطلقه و استبدادی که به نام آته ایسم و کمونیسم و ماتریالیسم دیالکتیک، دیکتاتوری پرولتاریا را با مشت آهنین بر سراسر کشور مسلط کرد و در زمان سلطه “حزب کمونیست” بر امپراطوری اتحادجماهیر شوروی و سپس بر سراسر بلوک شرق، میلیونها شهروند در اثر قحطی و فقر مطلق جان دادند!

آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی المتخلص به “صوفی الهندی” در تعارض با جامعه مصرف گرای کاپیتالیستی غربی، در پی آن نبود که زیر عَلَمِ روسیه برای خود سایبانی جستجو کند یا بیرق روسها را بر سر در بیت خود بیاویزد. شعار او نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی بود.

امروز مدیران غارتگرنظام برای توجیه غارتگریهای خود، غربستیزی را بطور یک طرفه و بسیار ناشیانه به عنوان سنت انقلاب اسلامی میشمارند و از پادگان و پایگاه های هوایی و زمینی گرفته تا سایر قسمتها، همه بخشهای مهم استراتژیک مملکت را به عنوان معارضه با آمریکا، به روس واگذاشته اند. در عین حال نیز در لباس “مستشاری” صحبت از برپایی “هلال” و “بدر شیعی” میکنند و از برپایی تمدن اسلامی دم میزنند و فصلنامه های تخصصی منتشر مینمایند!

اما…. هیهات هیهات مما یوعدون! خبر زیر از سایت مهرنیوز نقل میشود:

به همت پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) اولین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی ویژه بهار و تابستان ۹۶ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی به سردبیری حسن ملکی توسط پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) منتشر شده است.

در این شماره از این فصلنامه علمی – تخصصی مقاله های زیر آمده است:

واکاوی مفهوم تمدن نوین اسلامی با رویکرد معناشناختی نوشته محمدرضا ابراهیم نژاد، محمد پورعباس

اقتباس انحلالی: شیوه بهره مندی از دستاوردهای تمدن غرب بر پایه اندیشه فرهنگستان علوم نوشته حسین مهدی زاده بیاتانی

کارآمدی سیره معصومان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی  نوشته روح الله توحیدی نیا

مبانی انسان شناختی قرآن کریم در تمدن سازی تربیت محور با تکیه بر تفسیر المیزان نوشته حکیمه حسینی

ویژگی های تمدن آخر الزمان از منظر قرآن کریم نوشته مهدی خوشدونی

تمدن نوین اسلامی در بستر اصلاح فرهنگی (نقد و بررسی اندیشه های تمدنی مالک بن نبی) نوشته حمید فاضل قانع