شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » دانش و تکنولوژی » بازسازی مغز کودک 2ساله

بازسازی مغز کودک 2ساله

پزشکان در آمریکا مغز کودکی ۲ساله را که بر اثر غرق شدن و نرسیدن اکسیژن به آن، آسیب جدی دیده و دیگر قادر به تکلم و تفکر و تحرک نبود باز سازی کردند.

 

پزشکان با تراپی اکسیژن (یعنی وارد کردن اکسیژن فشرده) به مغز کودک برای مدت چند روز، سلولهای مغز این کودک را مجدداً فعال و زنده کردند. پس از چند روز عملکرد مغز کودک به دوران قبل از آسیب بازگشت. این کودک اکنون به‌طور کامل سلامتی خود را به دست آورده است.