«احمد مازنی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با موضوع کابینه دولت دوازدهم عنوان کرد: این روزها بحث بر سر ترکیب کابینه داغ است، یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در اظهار نظر جریان های مختلف اعم از چپ و راست و میانه، اصول گرا و اصلاح طلب و اعتدالی چگونگی احراز پست ریاست جمهوری 1400 است.

به نظر من و به نظر هر کنش گر سیاسی چنین نگرشی امری طبیعی و مشروع است و هر جناحی به آینده قدرت و سهم خود در آن باید توجه داشته باشد و اتفاقا در جلسه ای که سهم خواهی به عنوان امر مذموم مورد نکوهش قرار گرفته بود، گفتم: این جا حوزه قدرت است نه حوزه علمیه، اینجا مجلس شورای اسلامی است نه مجلس روضه بنا بر این ما باید معیارهای سیاسی و اخلاقی را برای اعضاء کابینه مطرح کنیم و این معیارها را با مهره های مشخص تطبیق دهیم، یعنی به صورت شفاف لیست پیشنهادی به رییس جمهور ارائه دهیم.

اما در عین حال رویکردهای موجود عموما به ریاست جمهوری 1400 نظردارند، و تلاش می کنند تا مهره هایی را بچینند که خروجی عملکرد آن ها تبلیغ برای ریاست جمهوری شاه مهره مورد نظر آن ها باشد.

اما بنده از آقای رئیس جمهور می خواهم که به دلیل سوگندی که ادا خواهد کرد و به دلیل میلیون ها چشمان منتظر کار و تلاش برای حل معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فقط به این چشمان منتظر توجه کند و از کنشگران سیاسی هم خواهش می کنم به رئیس جمهور کمک کنند تا کابینه ای تشکیل دهد که برای مردم امنیت پایدار به ارمغان بیاورد، برای میلیون ها بی کار شغل شرافت مندانه ای ایجاد کند، مشکل آب و محیط زیست را حل کند و بحران تروریسم و خشونت را در عرصه منطقه ای و بین المللی مدیریت کند به مطالبات جوانان، زنان و اقوام ایرانی رسیدگی کند و  روابط جناح های سیاسی را در چارچوب قانون اساسی، اندیشه امام(ره) و سیاست های رهبری و از طریق گفتگوی ملی سامان دهد.

جامعه ما با مشکلات جدی در حوزه های مختلف روبرو هستند، نظام انتخابات ما معیوب است، ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی بسیار بالا است، نظام بانکی نیاز به اصلاح اساسی دارد، نظام آموزشی ما معیوب و معلمان و استادان ناراضی اند، نظام رسانه ای ما هم متناسب با اقتضائات عصر ما نیست، دست و دل کشاورزان به کار نمی رود، رکود اقتصادی بیداد می کند، آسیب های اجتماعی صدای همه را درآورده.