یکشنبه , ۹ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » صادقی: دو طرح برای فرار دانشگاه آزاد از قانون و نظارت

صادقی: دو طرح برای فرار دانشگاه آزاد از قانون و نظارت

دکتر محمود صادقی در توئیت خود نوشت: دو طرح برای فرار دانشگاه آزاد از قانون و نظارت؛ دو متن متفاوت با امضاهای واحد! از نمایندگان سفید امضا می‌گیرند متن را خودشان تنظیم می‌کنند!