سه شنبه , ۸ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » دستهبندی نشده » خانمها نه فقط به ورزشگاه میشتابند بلکه در صف اول نمازجمعه تهران حضور می یابند!

خانمها نه فقط به ورزشگاه میشتابند بلکه در صف اول نمازجمعه تهران حضور می یابند!

حضور یک زن در صف اول نماز جمعه تهران!

حضور یک زن در صفوف اول نماز جمعه دیروز تهران موجب تعجب نمازگزاران شد.وی با فریادهای مکرر خطاب به امام جمعه در شروع خطبه‌ها مطالبی می‌گفت که اگرچه معلوم نبود چه می‌خواهد ولی پرسش مردم این بود که با توجه به تهدیدهای اخیر گروههای تروریستی این زن چگونه توانسته بود به قسمت آقایان آنهم روبروی جایگاه راه یابد و میان آنها بنشیند؟ همچنین شعارهای انحرافی همان جماعت قلیل همیشگی با اعتراض مردم روبرو شد./جمهوری اسلامی