یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » جهانبخش خانجانی: آقای روحانی قبل از انتخاب اعضای کابینه فیلم سفرهای استانی را دوره کند

جهانبخش خانجانی: آقای روحانی قبل از انتخاب اعضای کابینه فیلم سفرهای استانی را دوره کند

روحانی قبل از انتخاب اعضای کابینه فیلم سفرهای استانی را دوره کند

جهانبخش خانجانی در کانال تلگرامی خود نوشت: رییس جمهور محترم، درحال انتخاب کابینه هستید ، پیشنهاد می کنم همزمان با فشارهای سیاسی مستقیم و غیر مستقیم که به شما می آید دستور دهید خلاصه ای از فیلم سفرهای انتخاباتی و فرمایشات و وعده هایتان را برایتان تهیه و هر روز نگاهی کوتاه به آنها داشته باشید. هم شاد شوید و ببینید که چه مردم نجیبی از شما حمایت کردند وهم ببینید چه وعده هایی داده اید. فراموش نکنید. اگر حوزه ارتباطات شما کاهلی کردند دستور دهید در طرفه العینی برایتان مهیا کنیم. فرصت زیادی نداریم. نکنه کابینه شما مملو از گیوه ور نکشیده ها بشوند. هنوز باورتان داریم.