جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اخبار در تصویر » آتش به اختیاریِ این جماعتِ” آتش به اختیار”، و تفاوت بین کار فحاشی با استفاده از زبان مداحی، با فحاشی بدون استفاده از زبان مداحی عناوین صفحات اول روزنامه های صبح امروز است!

آتش به اختیاریِ این جماعتِ” آتش به اختیار”، و تفاوت بین کار فحاشی با استفاده از زبان مداحی، با فحاشی بدون استفاده از زبان مداحی عناوین صفحات اول روزنامه های صبح امروز است!

پس از یک ماه روزه، مردم با شنیدن فحش و فضاحت در مصلای تهران و در محضر رهبر رژیم افطار کردند و مراسم عیدفطررا برپا داشتند!

صفحه نخست روزنامه های‌ چهارشنبه/ 7 تير

از معنای واقعی «آتش به اختیار» تا تکمیل طرح توزیع سهام عدالت

 

//////////

//////////

//////////

//////////

//////////

//////////

//////////

//////////

 

//////////

//////////

//////////

 

//////////

//////////

//////////

 

//////////

//////////

//////////

//////////

 

//////////

از معنای واقعی «آتش به اختیار» تا تکمیل طرح توزیع سهام عدالت

//////////